Mors dag och Guds kärlek

I år sammanfaller Pingstdagen med Mors-dag.Är det en tillfällighet eller kan man tänka att det finns en koppling?Pingst brukar vara en högtid som förknippas med kärlek och liv och Mors-dag är en dag då vi särskilt uppmärksammar alla mammor som gav oss liv och älskade oss. Alla har […]

Sänd din eld

Pingsthelgen är här och med den många tankar och böner omkring den Helige Ande.Aldrig förr har väl behovet varit så stort av Hjälparen den Helige Ande.I en tid av sekularisering, andlig förvirring och apati behöver vi hjälp att få vara Jesu vittnen. Jesus själv talade om både behovet […]

Jesus – Guds tjänare

Vi samlas ikväll, ovanligt många, för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det är tryggt att få lägga sina egna och våra böneämnens liv i Herrens händer. 5 Mos.33:27Efter fika och en lång sångstund delade vi olika bibelord med varandra och sedan fortsatte vi med vår bibelstudieserie […]

Sånger av Aage

Här är ett fint möte som vi hade i Betel, Slussfors med sånger av Aage Samuelsen, den kände norske sångförfattaren.Wenche o Jon Smedseng medverkar med bibelord som passar till sångerna och vi får alla sjunga med i de härliga sångerna. Sjung med oss!

Jesus kommer

Bibelns löfte gäller än, Jesus ska komma tillbaka. Som kristna väntar vi Jesus på skyn för att hämta oss som tror på honom 1Tess.4:13-18 och sedan kommer han i synlig gestaltdå han stiger ned på Oljeberget i Israel för att regera som Kung över jorden. Apg.1:6-11, Upp.20:1-6Då blir […]

Messias – Kungen

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är en styrka att få mötasoch be med och för varandra. Vi sjunger och delar Guds Ord med varandra också. Bibelstudierna de närmaste veckorna kommer att handla om de fyra evangelierna, deras författare, mottagare och huvudämnen. […]

Sångarresa – Dorotea och Vilhelmina

Vi fortsatte vår sångarresa (i maj 2018) med möten i pingstkyrkan, Dorotea på förmiddagen och sedan i Frälsningsarmén i Vilhelmina på eftermiddagen.Det blev mycket sång och vittnesbörd och alla möten filmades så nu kan du vara med också.

I vårt ställe – för vår skull

Hur kan vi någonsin förstå eller tacka för vad Jesus gjorde för oss på korset?Det var i vårt ställe han dog, för vår skull utstod han de bittra kval. En gammal sång säger: “O, tänk det var allt gjort för mig,o, tänk det var allt gjort för migFör […]

Israel 72 år

I år är det 72 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland.Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehatså tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel och judarna.Nedanstående text […]

Det som himlen tillhör

Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors, med lite distans i rummet men nära i hjärtat.Vi sjunger, delar bibelord och ber för våra gemensamma böneämnen. Bibelstudiet handlade om ”det som himlen tillhör” Joh.3:12Allt började i himlen – Guds plan för vår värld, universum och oss människor!Innan världens grund var […]