Israel 72 år


I år är det 72 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland.
Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehat
så tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel och judarna.
Nedanstående text sändes in till VK för publicering under Ordet Fritt men
det publiceras inte så därför lägger vi ut samma text även här.
Hoppas att du vill ta dig tid att läsa det.

Man får inte göra hur som helst med Guds löftesfolk
Det är i dagarna 72 år sedan staten Israel utropades och judarna återfick sitt land.
Det finns många olika uppfattningar när det gäller Israel och det judiska folket.
Vi menar dock att det inte är i första hand en politisk fråga, även om det inte ens
i det fallet ges en rättvis beskrivning av situationen, utan det är i allra högsta grad
en andlig fråga.

För den som läser Bibeln borde det vara högst angeläget att förstå den andliga verklighet
som omger oss.
Gud, som skapat allting och för att återställa den harmoni som fanns i skapelsen
i tidernas början sände sin Son Jesus Kristus för att återlösa oss från syndens konsekvenser,
har en avsvuren fiende djävulen som i allt verkar för att Guds frälsningsplan
ska omintetgöras. Han har genom tiderna försökt att förgöra alla dem som varit redskap
för att Guds plan ska fullföljas. Patriarkerna Abraham, Isak och Jakob bar löftet om Landet
med sig och Josef, Moses och Josua fick vara redskap för att fullfölja planen.

När Israels folk blev otrogna mot Gud skingrade han dem till olika länder men med ett löfte
om att han skulle återsamla dem, tillbaka från dessa länder, till det land som Gud med ed
lovat Abraham, Isak och Jakob.
När Jesus föddes i Betlehem, som Bibelns profeter förutsagt, var Guds fiende inte sen
med att försöka omintetgöra Frälsarens födelse och uppväxt. Djävulen trodde också
att han slutligen lyckats då Jesus dog på korset.
Detta visade sig dock vara det största nederlaget för Guds fiende!

Under de senaste årtusendet har det judiska folket utsatts för en helt ojämförlig förföljelse
och närapå förintelse.
Varför? Jo, Guds fiende ville inte att Guds plan om ett återsamlande skulle ske.
Guds plan om att Jesus ska komma tillbaka och ställa sina fötter på Oljeberget vid Jerusalem
(lägg märke till att det inte talas om Rom, Bryssel eller någon annan religiös/politisk stad!)
kommer också att förverkligas, i enlighet med vad Bibeln säger.

Varför är det så svårt att förstå hur viktigt Israel och det judiska folket är för Gud?
Det är inte en fråga om att det judiska folket är något förmer än andra folk utan en fråga om
Guds trovärdighet. Han är trofast mot sitt Ord och sina löften.
Vi, som är hedningar, är inympade i det äkta olivträdet, säger Bibeln.
Vi har del i Abrahams välsignelse och är därför angelägna om att välsigna Israel, Guds egendomsfolk.

En dag, inte alltför långt bort, ska vi hälsa Jesus Kristus välkommen tillbaka. Han ska regera
med rättfärdighet och sanning. Hans tron ska stå i Jerusalem och alla folk ska tillbe Honom.
Låt oss göra det redan idag! Låt oss ta emot Honom som Herre och Kung i våra liv!”

4 thoughts on “Israel 72 år

 1. Tack!
  Jag förstår att det inte togs in. Räddhåga!
  Glad över att det finns någon som vågar stå upp även i motvind!
  Gud välsigne Israel och er!
  Febe

 2. Ännu en tidning som sällar sig till skaran av ”otrogna” i dessa tider. Det går ett svärd gm vår tid, ett svärd som delar i för/emot. Det svärdet går gm all media, även s k kristen media.

 3. Jag kan förstå att de inte tog in detta på grund av den djupa sanning som ni framfört här. Ibland undrar jag om vi verkligen har det fria ordet kvar i vårt land?
  Mycket bra skrivet och vi välsignar Israel av hela vårt hjärta/ Margot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *