Det som himlen tillhör

Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors, med lite distans i rummet men nära i hjärtat.
Vi sjunger, delar bibelord och ber för våra gemensamma böneämnen.

Bibelstudiet handlade om ”det som himlen tillhör” Joh.3:12
Allt började i himlen – Guds plan för vår värld, universum och oss människor!
Innan världens grund var lagd utvalde han oss till barnaskap hos sig. Ef.1:4
Allt gott kommer från Gud Jak.1:17

Gemenskapen med Gud bröts genom syndafallet och Adam o Eva drevs ut ifrån lustgården.
Dörren stängdes och allt hopp syntes vara ute. Men löftet om ”kvinnans säd” stod fast! 1 Mos.3:15
Det som skiljde oss från Gud, synden och därmed avsaknaden av Guds härlighet,
gavs oss tillbaka i Kristus Jesus och hans försoning på Golgata kors.

Den som steg upp till himlen är han som kom ner från himlen, Jesus Kristus. Han var den ende
som kunde rädda oss och ge oss evigt liv. Joh.3:13-15

Joh.8:23-24 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen,
jag är inte av den här världen.Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder.
Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”


Kallelse och frälsning

Hebr.2:1-3 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort
med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse
och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss
om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem
som hade hört honom. 

Hebr.3:1 Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus,
den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till

1 Kor.1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.


Bönhörelse

Hebr.4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp
genom himlarna,
så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst
som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi,
men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.


Tjänande

Ef.4:8-12 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 
Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? 
Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 
Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till
herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 


Den Helige Ande

Apg.2:33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot
den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.


Helgelse

2 Joh.2:15-17 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen,
finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär
och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Kol.3:1-4 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter
på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 
Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, 
då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. 

1 Tess.5:23-24 fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp
bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 
Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.


Hemfärd

Joh.14:3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är. 

1 Tess.4:13-18 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus
har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus
tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar
till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.Ty när en befallning ljuder,
en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen.
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar
ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.


Sammanfattning

”det som himlen tillhör” Joh.3:12
Allt kommer till sist att sammanfattas i Kristus i himlen.
Ef. 1:9-10 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 
den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

1 Kor 15:28 ”Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig
den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.”

One thought on “Det som himlen tillhör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *