Glädje och sång

Denna vecka samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga och läsa Bibeln. Vår livesändning hade som tema: ”Glädje och sång” och vi sjöng mångasånger och läste bibelord om just glädjen. Psaltaren 105:43 Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Jesaja 51:3 Ja, […]

Släpp mitt folk

Vår sångsamling och livesändning denna vecka hade som tema: ”Släpp mitt folk –det finns frihet!” Vi samlades i Strömsunds kapell och hade också bibelstudiumom kap.13 i Hebreerbrevet och bön efter livesändningen. Dessa bibelord läste vi under livesändningen: 2 Mos 3:7Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks […]

Vår framtid

Veckans livesända sångstund hade denna gång ”Vår framtid” som tema.Vi sjöng och läste bibelord om detta och det är verkligen en trygghet attfå ha Bibelns framtidshopp. Dessa bibelord läste vi: Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankaroch inte ofärdens för […]

Från mörker till ljus

Veckans och årets första livesändning hade som tema: Från mörker till ljus.Det passar så bra eftersom vi inte bara går mot ljusare tider här i Norrlanddå dagarna nu blir längre och längre, utan allra mest för att vi får tro på Jesussom kom för att ge oss ljus. […]

Julcafé

Vi har haft många olika sångsamlingar med advent- och julsånger. Detta julcaféspelades in 2019 men innehållet i sångerna och bibelorden gäller varje år, alla dagar.Sjung med oss!

Julhälsning

Denna vecka hade vi en egen julfest för Segertonen-gruppen. Samtidigt passadevi på att sända en julhälsning till alla våra följare i Sverige och till alla de som bor utanför vårt lands gränser. Vi läste även delar av julevangeliet: Luk.2:8-20 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg […]

Jesus – Segraren

Bibelns löfte om att Jesus en dag ska komma tillbaka till jorden som Segrarenvar temat för vår livesändning denna vecka. Sånger och bibelord handlade omden seger som Jesus vann när han dog för oss på Golgata kors och på den tredje dagen uppstod igen. Dessa bibelord läste vi: […]

Jesus kommer igen

Temat under advents-tiden är: Jesus kommer! I veckans livesända sångstund sjöng vioch läste bibelord om Bibelns löfte att Jesus ska hämta de troende hem till himlen. Dessa bibelord läste vi: 2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att […]

Sånger i advent

Vi samlades denna vecka i kapellet i Strömsund och vår livesändning hadesom tema: Sånger i advent. Det blev många kända sånger och vi läste ävenmånga bibelord mellan sångerna. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla […]

Tröstens ord

Veckans livesända sångstund hade ”Tröstens ord” som tema för både sångeroch bibelord. Alla människor behöver tröst och Gud är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Dessa bibelord läste vi: Jesaja 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Matt.5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. […]