Ljuset i mörkret

Veckans livesända sångstund från Betel, Slussfors hade som tema: Ljuset i mörkret.Vi sjöng sånger och läste bibelord utifrån detta tema. Människan behöver inte baraha ljus omkring sig utan också ljus inom sig. 1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker […]

Valet är ditt

Veckans livesändning hade som tema: ”Valet är ditt” och handlade om vårt livs viktigaste val. Vi sjöng och läste många bibelord om detta också. Jos.24:15 Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fädertjänade, när de […]

Gemenskap

Idag hade vi en mycket fin gemenskapsdag med vänner från både när och fjärran.Vi delade gemenskapen i sång, vittnesbörd, bön och förbön, brödsbrytelse och godasamtal vid mat- och kaffebordet. Vi gav tillfälle till delgivning av både bibelord och personliga upplevelser och tankar.Det blev många vittnesbörd om Guds hjälp […]

Förtrösta på Gud

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation.Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom som […]

En banad väg

Vi ställs ibland inför svårigheter att välja väg under livets gång. Det viktigaste vägvalet är ändåatt välja vägen som leder till Livet – genom tron på Jesus Kristus, han som själv är Vägen. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka. 1 Mos.3:24 Han […]

Livet med Jesus

Vårt sångprogram denna gång handlade om livet med Jesus; hur det börjar, vad det innebär och vart det leder. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta. Joh.3:1-3 Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, […]

Alltid densamme

Livet växlar för oss alla. Dagar av glädje och tillfredställelse byts av tider med sorgoch besvikelser. Ingen av oss undgår dessa livets skiftningar. Då är det tryggt attha sin tillflykt hos Honom som inte vet av någon förändring i kärlek och trofasthet.Vi sjöng och läste bibelord om detta […]

Livets källa

Vi behöver alla vatten för att överleva. Naturen behöver det också. Det är livsviktigtför alla och allt. På samma sätt behöver vi Livets vatten som kommer från Livets källa.Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår livesändning denna vecka. Ps 36:8-10Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! […]

Det allra viktigaste

Det finns mycket som vi människor anser är viktigt i livet och vissa saker ärkanske sådant som vi tycker är det allra viktigaste; familjen, hälsan, fred etc.I vårt sångprogram denna gång sjunger och talar vi om vad Bibeln säger omdet som är det allra viktigaste för oss.

Värdefull genom Jesus

Tänk hur viktigt det är att berätta för varandra och alla vi möter hur värdefulla vi alla är i Guds ögon. Hans kärlek var så stor att han var villig att sända sin Son för att döi vårt ställe och ge oss erbjudande om frälsning och evigt liv. […]