Jesus kommer igen

Det mest omskrivna temat i Bibeln är att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att Jesus redan i sitt avskedstal till lärjungarna tröstade dem med att han skulle förbereda plats för dem och sedan komma och hämta dem till sig. Joh.14:1-3  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på […]

Livsmening genom Jesus

Alla människor söker efter meningen med livet. Oftast genom bekräftelse avandra människor eller genom materiella ting. Bibeln visar oss att den grund-läggande meningen i våra liv är livet och gemenskapen med Jesus Kristus. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka. PS.139:5-6 Du omsluter […]

Sången genom Jesus

När vi fick möta Jesus till frälsning och förvandling fick vi också en ny sångi våra liv. Glädjen, tacksamheten och hoppet speglar sig i den nya sången. Vi sjöng med stor glädje och läste bibelord om den nya sången. 1 Krön 16:23 Sjung till Herrens ära alla länder! […]

Tacksamhet genom Jesus

Även om livet inte alltid är lätt och dagarna fylls av motgångar och besvikelserså finns det ändå alltid orsak till tacksamhet. Särskilt när man är ett Guds barn.Jesus själv sa till sina lärjungar: ”Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era […]

Seger genom Jesus

Vår sångsamling denna gång handlade om Jesu seger på korset och vad den betyder för oss alla. Vi har seger genom Jesus idag! Vi sjöng segersånger och läste bibelord om denna seger. Jesaja 40:10 Ja, Herren, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt.Se, han har med […]

Utvald och kallad

Påskens budskap om Guds utgivande kärlek i Jesus Kristus och hans död och uppståndelse är vår största glädje och ämne för vår dagliga tacksamhet. Ta fram din Bibel och ta del i detta bibelstudium om att vara ”Utvald och kallad: När människan skapades av Gud var meningen att […]

Samling i påsktid

Vilken förmån att få samlas en kväll under påskveckan och påminna varandra omvad Jesus gjorde av kärlek till oss. Sista måltiden med lärjungarna, bönen och ångesten i Getsemane, förrädelsen, förnekelsen, falska anklagelser, tortyren, domen, korsfästelsen, död och begravning.Så tacksamma vi också är för uppståndelsens verklighet då liv och […]

Förtröstan genom Jesus

Ett annat ord för att förtrösta är att ”lita på”. Vi som kristna har många löfteni Bibeln som vi kan lita på, även när allt känns svårt och vi inte ser någonutväg. Jesus, som själv är Ordet, står trofast bakom sina löften om hjälp ochstöd alla dagar intill […]

Hopp genom Jesus

Vem har inte känt hopplösheten inom sig någon gång? Både yttre och inre personliga förhållanden kan ta all glädje och hopp ifrån oss ibland.Då är det viktigt att veta och påminna sig och varandra om att det finnshopp genom tron på Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om […]

Frihet genom Jesus

Vårt sångprogram denna vecka handlade om Frihet genom Jesus. Alla människorvill vara fria och inte styrda av någon eller något. Trots det är vi ofta bundna av saker som inte är bra för oss. Det ende som kan ge oss verklig frihet är Jesus. Vi sjöng sånger och […]