Sånger i Adventstid

Detta sångprogram är ett inspelat program från kapellet i Strömsund.Sjung med oss i dessa välkända sånger! Vi läste dessa bibelord:Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes.9:2 Ty ett barn blir oss fött, en […]

Frikänd

Veckans livesändning handlade om dom och frikännande för var och ensom vill ta emot. Guds kärlek och nåd har visat sig i Guds stora försoningsgåvaJesus Kristus. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sändning. Dessa bibelord läste vi: Ps 103:8-10Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede […]

Tröstens ord

Veckans sångstund är en tidigare inspelning. Den hade ”Tröstens ord” som tema för både sånger och bibelord. Alla människor behöver tröst och Gud är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Här kan du lyssna till vårt sångprogram! (Tryck på bilden!) Dessa bibelord läste vi: Jesaja 40:1 Trösta, trösta […]

Himlen väntar

Den här veckan hade vi livesändning från Aktiviteten i Storuman.Vårt tema var: ”Himlen väntar” och vi sjöng många välkända sångersamt läste bibelord utifrån detta tema. Upp 4:1Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen,och den röst jag först hade hört tala till mig, som en […]

Tidstecknen visar

Aldrig tidigare har Bibelns tidstecken inför Jesu tillkommelse varit så tydliga.Vi sjöng och läste bibelord om detta i veckans livesända sångstund.Jesu uppmaningar till vaksamhet och väntan är mer aktuella idag än tidigare. Eftersom Israel är det tydligaste tidstecknet kan det vara intressant att läsa följande text som finns […]

Till himmelen vi går

Denna vecka sjöng vi och läste bibelord om himlen och att vi är på vandring dit.Alla människor har nog en längtan att få komma till himlen, men vet inte säkerthur. Bibeln berättar om att Jesus är den enda vägen till Gud. Den vägen är öppenför var och en […]

Trygg hos Jesus

I en tid av ökande otrygghet och osäkerhet är det en stor förmån att fåvara innesluten i Guds kärlek och hans omsorg. Vi sjöng och läste bibelordom tryggheten i tron på Jesus. Dessa bibelord delade vi med varandra: Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och […]

Verklig frid

Alla människor längtar och söker efter frid och ro. Ibland tror vi attomständigheter omkring oss är en förutsättning för frid men det ärvårt inre förhållande till Gud som ger frid. Om detta sjöng vi och lästebibelord i denna veckas livesända sångstund. Dessa bibelord lästes:Jesaja 9:6Ty ett barn blir […]

Glädjen och sången

Vår livesända sångstund denna vecka hade som tema: Glädjen och sången.Vi sjöng och gladde oss över frälsningen och Guds nåd och hjälp varje dag. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han drog mig upp ur […]

Vara Guds barn

Denna vecka var vår livesändning förlagd till Aktiviteten i Storuman.Vårt tema: Att bli och vara Guds barn. Det blev många kända sångersom de flesta minns och kan sjunga med i. Vi läste följande bibelord mellan sångerna: Matt 19:13-14Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle […]