Vänd om

Människan är på fel väg och bara en om-vändelse kan få henne på rätt väg.Bibeln säger: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jes.53:6Att vända om var vårt tema denna vecka och vi sjöng […]

Välsignad

Varje judisk bön börjar med orden ”Baruch ata Adonai” – ”Välsignad vare Du HERRE”.Men hur kan vi välsigna den Högste?Gud är allsmäktig och helt oberoende. Han behövde inte mänskligheten från första börjanoch behöver fortsatt ingenting från oss egentligen. Men Han har valt oss. Han vill ha gemenskap med […]

Tältet

Vårt liv kan liknas vid ett tält som tjänar som boning för oss här i tiden men det är också är svagt och bräckligt och en dag ska det plockas ner och vikas ihop.Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta samt om hoppet som vi har i […]

Hemligheter

När man läser Bibeln upptäcker man att det finns hemligheter som inte alla känner till.Vi talade och sjöng om 4 av dessa hemligheter under vår sångsamling denna vecka. Förbundet Försoningen Församlingen Förvandlingen Bibelorden vi delade var dessa: 1 Mos.12:1-3  Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och […]

Ledd av hans hand

Så ofta känns vägen framåt ganska otydlig, ja kanske till och med skrämmande.Att få en trygg och tydlig ledning i livet är nog en önskan som de flesta har.Detta var också temat för vår sångsamling denna vecka – Ledd av hans hand. Vi läste många bibelord om detta […]

Hunger och törst

De grundläggande behoven för varje människa är bl.a. föda och vätska.I Bibeln talas om vikten av hunger och törst efter det som kan ge oss liv till vår andliga människa. Detta var också temat för veckans livesända sångstund och vi läste många bibelordmellan sångerna. Jes.55:1-2 Hör på, alla […]

Sett och hört

Vi får alla vara ”vittnen” om vad vi sett och hört, precis som Jesu första lärjungar var.De berättade vad Jesus sagt och gjort och vad han lärde dem. Trots motstånd gickde frimodigt ut i världen och berättade för alla de mötte. Så får vi också göra idag! Dessa […]

Friköpt

Vi har alla blivit friköpta från syndens fångenskap, vare sig vi tror det eller inte.För att vi ska få uppleva denna frihet och glädje behöver vi tro på vad Jesus gjorde för oss på korset, då han gav sitt liv i vårt ställe och led döden, oskyldig för […]

Hemma hos

Vår sångsamling denna vecka handlade om att Jesus vill komma hem till oss alla.Han vill bli vårt hjärtas gäst, ja än mera han vill bli vår Herre och förblivande vän.När vi tar emot honom i vårt liv så kommer han att ta emot oss i Himlen en dag. […]

Förtröstan

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation. Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom […]