Sången och glädjen

Denna veckas sångsamling hade temat: ”Sången och glädjen” och var en
tidigare inspelning i Betel, Slussfors. Det finns alltid anledning till sång och glädje
när man tillhör Jesus.

Dessa bibelord läste vi:

Psaltaren 40:2-4
Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig
och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde
mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta,
och de skall förtrösta på Herren.

Psaltaren 28:7
Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta.
Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom
med min sång.

Ps 34:5-6
Jag sökte Herren och han svarade mig, ur all min förskräckelse räddade han mig.
De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej
rodna av blygsel.

Ps 30:12-13
Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Ps 95:1-2
Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa.
Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,
höja jubel till honom med lovsång!

Fil 4:4
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Ps 16:11
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,
av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Ps 98:1
Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under.
Han har vunnit seger med sin högra hand
och med sin heliga arm.

Ps 98:4-5
Höj jubel till Herren, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung!
Lovsjung Herren med harpa, med harpa och med lovsångs ljud!

Jes 35:10
Herrens friköpta skall vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få,
sorg och suckan skall fly bort.

1 Petrus 1:8
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän
ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar
över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,

Rom 15:13
Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron,
så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Jesaja 52:7
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg
när han kommer över bergen och förkunnar frid,
bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning
och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”

Psaltaren 68:4-5
Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud
och jublar av glädje. Sjung till Guds ära, prisa hans namn!
Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.
Hans namn är Herren, gläd er inför honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *