Glädje och sång

Vår sångstund denna vecka hade som tema ”Glädje och sång” och det var ocksåinnehållet i sångerna och bibelorden som vi läste. Tron på Jesus ger oss verkligenanledning att både glädja oss och sjunga hans lov. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 98:4-5 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist […]

Musikcafé i Gertsbäcken

Ännu en gång hade vi glädjen att besöka våra vänner i Storvindelns fria församlingoch medverka i ett musikcafé i byastugan i Gertsbäcken, några mil väster om Sorsele.Det blev många kända sånger med temat På vandring. Mötet innehöll dessutom några vittnesbörd, bibelord samt en insamling till Världens barn vid […]

Nåd och frid

Denna veckas livesändning hade vi glädjen att ha besök av våra vänner Wenche o Jon Smedseng från Mosjoen, Norge. De hade gjort i ordning programmet ”Nåd o frid” med sånger och bibelord. Dessa bibelord läste vi:Rom 1:7, Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, […]

Minns du sången om himlen

Ännu en gång kunde vi ha en livesändning från Aktiviteten i Storuman.Denna gång handlade sångerna och bibelorden om himlen. Upp 4:1Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen,och den röst jag först hade hört tala till mig,som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall […]

Tidstecknen

Aldrig någonsin har väl tidstecknen som Bibeln talar om varit mer aktuella.På alla områden har Jesu ord och varningar slagit in eftersom. Det är miljömässigt,politiskt, ekonomisk, moraliskt och inte minst andligt som vi märker förändringartill det sämre. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling. Matt […]

Leva med Jesus

Vår sångsamling denna vecka hade som tema ”Leva med Jesus”. Många människor genom alla tider har fått uppleva detta, nämligen att få leva sitt liv i gemenskap med Jesus.Vi sjöng och läste bibelord om det.Efter sångstunden hade vi ett bibelstudium med rubriken ”Kärlekens lydnad”. Läs det här! Ps […]

Likadan än idag

När allt omkring oss skiftar och inget verkar bestå av grundläggandevärderingar i vårt samhälle är det tryggt att veta att Jesus är densamme.Guds Ord och löften förändras inte med tiden, vilken förmån att få veta!Vi sjöng om detta och läste många bibelord om att Jesus är likadan än […]

Minns du sången om korset

Idag var vi ännu en gång i Aktiviteten i Storuman och hade en Minns du sången-samling. Denna gång med betoning på sånger om korset och försoningenVi fick även lyssna till flera bibelord samt ett vittnesbörd om Barabbas som ficklivet som en gåva då Jesus dog i hans ställe. […]

Han är uppstånden

Veckans sångsamling hade vi i Strömsunds kapell då vi sjöng och läste bibelordom Jesu död och uppståndelse. Vi var ganska många och även nya vänner var med. Dessa bibelord lästes:Joh 19:17-18Och han bar själv sitt korspå väg ut till den platssom kallas Huvudskalleplatsen,på hebreiska Golgata.Där korsfäste de honom, […]

Vägen till korset

Inför påskhelgen har vi haft ”Vägen till korset” som tema för sånger ochbibelord denna livesändning. Det blev många kända sånger med påskensbudskap samt bibelord om de sista dagarna i påskveckan. Dessa bibelord lästes: Jesaja 53:1-2Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?Som en späd planta sköt […]