Vårfest

Valborgsmässoafton hade vi avslutning av Glada Timmen-samlingarna för barn 4-12 år.Det blev en härlig Vårfest med sång och berättelser från Bibeln med tema: Hemma hos. Barnen visade bilder och sjöng om hur Guds kärlek visade sig när Jesus mötte olika människor i deras hem.Vi berättade att om Jesus […]

Samling i påsktid

Vilken förmån att få samlas en kväll under påskveckan och påminna varandra omvad Jesus gjorde av kärlek till oss. Sista måltiden med lärjungarna, bönen och ångesten i Getsemane, förrädelsen, förnekelsen, falska anklagelser, tortyren, domen, korsfästelsen, död och begravning.Så tacksamma vi också är för uppståndelsens verklighet då liv och […]

Förtröstan genom Jesus

Ett annat ord för att förtrösta är att ”lita på”. Vi som kristna har många löfteni Bibeln som vi kan lita på, även när allt känns svårt och vi inte ser någonutväg. Jesus, som själv är Ordet, står trofast bakom sina löften om hjälp ochstöd alla dagar intill […]

Hopp genom Jesus

Vem har inte känt hopplösheten inom sig någon gång? Både yttre och inre personliga förhållanden kan ta all glädje och hopp ifrån oss ibland.Då är det viktigt att veta och påminna sig och varandra om att det finnshopp genom tron på Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om […]

Frihet genom Jesus

Vårt sångprogram denna vecka handlade om Frihet genom Jesus. Alla människorvill vara fria och inte styrda av någon eller något. Trots det är vi ofta bundna av saker som inte är bra för oss. Det ende som kan ge oss verklig frihet är Jesus. Vi sjöng sånger och […]

Trygghet genom Jesus

Vi behöver påminnas om den trygghet som tron på Jesus ger oss.I vår sångsamling denna vecka sjöng vi sånger och läste bibelord omjust detta. Dessa bibelord läste vi: Ps.91:1-2 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilarunder den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I Herren har jag min […]

Glädje genom Jesus

Glädjen i tron på Jesus är inte beroende av omständigheter eller yttreförhållanden. Den har sin källa i Jesus Kristus och finns alltid tillgänglig.Vi sjöng och läste bibelord om detta tema i vår livesändning. Vi läste följande bibelord: Luk 2:10-11Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud […]

Frid genom Jesus

Veckans live-sändning hade som tema: ”Frid genom Jesus” och vi ville med sånger och bibelord lyfta fram försoningens resultat – Frid med Gud.Synden och dess konsekvenser som orsakat människan ofrid och separation från Gudtog Jesus på sig när han dog på Golgata. Vi blev försonade och fick frid […]

Guds kärlek

Vår sångsamling (inspelad) som vi sänder idag på Alla hjärtans dag har just Guds kärlek som tema. Källan till denna kärlek kommer från Gud som är kärleken personifierad och som dessutom genom Jesus visat sin kärlek till oss alla. Vi sjunger och läser bibelord som talar om detta.

Givaren och gåvan

I årets första live-sända sångstund sjöng vi sånger och läste bibelord medtema: Givaren och gåvan. De vise männen kom ju till Jesusbarnet med sinagåvor men i verkligheten var det till dem själva som Gud sänt den störstaoch viktigaste gåvan. Dessa bibelord läste vi: Joh 3:16Ty så älskade Gud […]