Vittna om Jesus

Denna vecka samlades vi i Betel för att ha vår livesändning samt Bibel och bön.Vårt tema för sånger och bibelord var: Vittna om Jesus.Det är ju allas vårt uppdrag! Vi kan göra det på många sätt, i ord och gärning.(Vi delade också många bibelord efter vår sångsamling som […]

Minns du glädjesången

Denna vecka hade vi vår livesända sångstund i Aktiviteten, Storuman.Vi sjöng många kända sånger och läste bibelord om glädjen i tron på Jesus. Dessa bibelord lästes:Psaltaren 33:1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Psaltaren 33:2-3Tacka Herren med harpa,lovsjung honom till tiosträngad psaltare.Sjung till honom […]

Leva med Jesus

Vår sångsamling denna vecka hade som tema ”Leva med Jesus”. Många människor genom alla tider har fått uppleva detta, nämligen att få leva sitt liv i gemenskap med Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om det. Ps 103:1-2Av David.Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa […]

Likadan än i dag

När allt omkring oss skiftar och inget verkar bestå av grundläggandevärderingar i vårt samhälle är det tryggt att veta att Jesus är densamme.Var med och lyssna och sjung i denna inspelning. Guds Ord och löften förändras inte med tiden, vilken förmån att få veta!Vi sjöng om detta och […]

Minns du sången

Denna veckas livesändning blev från Aktiviteten i Storuman där visjöng och läste bibelord med tema: Omsorg och trygghet.Vi fick även lyssna till Anita Grantinger som talade och sjöng.

Cafékväll i Sion

Vi medverkade kväll i ett cafémöte i Sion, Långsjöby och det blev mångavälkända sånger som vi kunde sjunga tillsammans med dem som kommit.

En öppen port

Denna livesändning hade vi även besök av pastor Anita Grantinger sombåde sjöng och talade i vårt möte. Temat som handlade om en öppen portvar ämnet för både sånger, bibelord och tal.

Han har uppstått

Tänk vilken seger Jesus vann när han efter korsdöden uppstod igenoch därigenom banade vägen för oss till förlåtelse och himmel.Här är ett sångprogram som vi spelade in vid ett tidigare tillfälle.

Jesu väg till korset

Vår samling på skärtorsdagen hade som tema ”Vägen till korset” för sånger ochbibelord i vår livesändning. Det blev många kända sånger med påskensbudskap samt bibelord om de sista dagarna i påskveckan. Dessa bibelord lästes:Jesaja 53:1-2Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?Som en späd planta sköt […]

Minns du påsk-sången

Det blev många fina sånger med påsk-tema som vi sjöng i Aktiviteten, Storumanden här gången. Vi läste också många bibelord som passade till sångerna. https://youtu.be/MLxYjFX31Pw?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=3 Dessa bibelord lästes:Romarbrevet 5:6Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe,när tiden var inne. Romarbrevet 5:7Knappast vill någon dö för en […]