Minns du sången

Tänk vilken möjlighet vi har att få sprida det glada budskapet till många!I veckans livesända sångstund var vi samlade i Storuman i en lokal som kallas Aktiviteten. Där finns många olika verksamheter och vi har under många år varit där en gång i månaden för att sjunga och […]

Stormen

En sak som vi nog alla har märkt under vår livsvandring är att vi alla möter stormar. Några små, några stora och några som blåser in och blåser bort allt i sin väg.Vi vet också att stormar kommer att blåsa i varje liv. Och stormen kan komma från […]

Kom ihåg

Jesus vill att vi ska påminna oss om Bibelns sanningar varje dag:Han dog för oss, han är alltid med oss och han bereder plats för oss. Livet förändras men vi får ha detta perspektiv i livets alla skiftningar.Jesus är alltid nära, omsluter oss, leder oss och hämtar oss […]

Lära av barn

Tänk vad man kan lära sig av barn! Veckans bibelberättelse i Glada Timmen, samlingen för barn 4-12 år, handlade om Josef.Jag berättade följande:”Josef var en av Jakobs 12 söner och att hans pappa favoriserade honom framför de andra syskonen. Det blev inte så lyckat för avundsjukan kom in […]

Idag – en viktig dag

Vår sångsamling blev denna vecka i kapellet i Strömsund. Vi sjöng och lästebibelord om hur viktig dagen idag är. Ibland tänker vi på gårdagen och fastnari det som hänt och ibland tänker vi bara på morgondagen och det som kanskeska hända då. Men Bibeln talar mycket om att […]

Lita på Gud

Gud vill att vi ska lita på honom. Vi är kallade att vila i hans suveränitet och lita på hans omsorgsfulla hjärta. Men vi försöker oftast att själva ta kontroll över våra situationer. Vi litar på vår egen förmåga och oroar oss över många saker eftersom vi inte […]

Var vaken

Jesus undervisade sina lärjungar om vikten av att vara vaken och uppmärksamöver situationen i världen. (Läs Matt.24:3-14) Allt intensifieras i vår tid och snartär tiden inne för Jesu återkomst! ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när […]

Den dyrbara skatten

Människan söker alltid efter det som är dyrbart och viktigt under sitt liv.Vi sjöng och läste bibelord om den verkliga skatten i livet, Jesus Kristus. Dessa bibelord lästes under vår livesända sångstund: Matt 13:44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner […]

Varje dag – en gåva

Tänk idag på att Jesus är med dig och för dig, alltid. Han lämnar oss aldrig, han vakar ständigt över oss. Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig […]

Gud kan

Vår sångsamling denna vecka hade som tema: Gud kan! Vi behöver påminna ochuppmuntra varandra med denna sanning särskilt i den tid som nu är. Vi både sjöng och läste om denna sanning att Gud kan allt förvandla. Dessa bibelord läste vi under sångsamlingen: Ef 3:20 Han som förmår […]