Var vaken

Jesus undervisade sina lärjungar om vikten av att vara vaken och uppmärksam
över situationen i världen. (Läs Matt.24:3-14) Allt intensifieras i vår tid och snart
är tiden inne för Jesu återkomst!

Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man
reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin
uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför! Ni vet inte när husets
herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på
morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger
till er, det säger jag till alla: Vaka!” Mark.13:33-37

I vår tid är det ännu viktigare att vara vaken och göra det vi är kallade till. När Jesus
återvände till sin Fader i himlen lämnade han sina lärjungar med uppdraget att sköta
var och en sin uppgift. Vi har alla olika gåvor och uppgifter som vi ska använda för
att nå så många som möjligt med budskapet om frälsning genom tron på Jesus.
Vi behöver be om vishet att kunna använda både våra personliga gåvor samt ekonomiska
förutsättningar för att göra det vi kan i Guds rike.

Vi är frälsta av nåd och inte genom gärningar men Bibeln lovar att vi kan få gå in i
förutberedda gärningar och bli till välsignelse!
”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund
av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus
till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem”. Ef.2:8-10

Ingen av oss vet när Jesus kommer för att hämta sina troende men vi vet ATT han kommer.
Därför gäller det att vara vakna och uppmärksamma på vad Bibeln säger om den sista tiden.
och ställa våra liv i Guds tjänst.

Vårt liv är Jesus och vårt framtidshopp är Jesus!
Alla behöver få höra om Jesus!
Alla behöver ett framtidshopp!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *