Gud kan

Vår sångsamling denna vecka hade som tema: Gud kan! Vi behöver påminna ochuppmuntra varandra med denna sanning särskilt i den tid som nu är. Vi både sjöng och läste om denna sanning att Gud kan allt förvandla. Dessa bibelord läste vi under sångsamlingen: Ef 3:20 Han som förmår […]