Den levande som ger liv

Så många människor, i alla tider, söker efter något att tro på och hålla fast vid.
Man följer politiska, kulturella eller religiösa ledare
, men ingen av dem lever för
evigt och framför allt kan ingen av dem ge människan evigt liv.

Bibeln ger oss svaret: Jesus är Livet och han ger oss Evigt Liv.

Upp.1:17-18 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin
högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande.
Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet.

Joh 6:51 Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det
brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva.”

Petrus gav denna starka bekännelse och uppmaning:
Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt 16:16
“Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald
och dyrbar inför Gud.” 1 Petr 2:4

Tänk vilken förmån att få sätta sitt hopp till den levande Guden och inte
till våra egna gärningar och tillgångar. 
“Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden 
som är Frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror.” 1 Tim 4:10

Vi får omvända oss för att tjäna och vänta den Levande Jesus
De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från
avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen,
honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande
vredesdomen.” 1 Thess 1:9

Vi får törsta och längta efter mer av Jesus varje dag. Han är den Levande som ger evigt liv!
En dag ska vi möta Honom ansikte mot ansikte och aldrig skiljas.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram
inför Guds ansikte?” Ps 42:3
Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ps 84:3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *