Värdiga genom Jesus

Vi är renade genom Kristi dyrbara blod. Genom detta anses vi nu vara värdiga och rättfärdiga inför Gud.Kol.1:19-20 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid […]

Ljuset lyser

Jesus världens ljus kommer till oss i den mörkaste situation och förändrar allt.Att Ljuset – Jesus lyser har stor betydelse:1. Det avslöjar Joh.3:19-202. Det uppenbarar 2 Kor.4:43. Det förvandlar 2 Kor.5:174. Det förenar 1 Joh.1:5-75. Det sprider sig Matt.5:15-16, 2 Kor.4:6 Vi sjöng och läste bibelord om detta […]

Känna Gud

När vi ser in i samhället idag, jagar många människor efter ”livet”. De tror att livet handlar om framgång, prestationer, ägodelar och rikedom. Men Bibeln är tydlig. Livet finns i att känna Gud och tro på Jesus Kristus. Vi föddes till världen med ett hål i gudsstorlek. Och […]

Judarna och Palestina

Har judarna stulit mark från palestinierna? Israels fiender, motståndare och kritiker anklagar judarna för att ha stulit palestinsk mark. Är det rätt? För det första har det aldrig funnits ett historiskt arabiskt-palestinskt folk eller ett historisktarabiskt-palestinskt land. Det finns inte ett enda historiskt bevis för ett sådant folk […]

Läs Guds Ord

Idag vill Gud att du ska veta att när du förlitar dig på honom är det människans största visdom. Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös och användbar för alla generationer. Det är därför vi borde avsätta en tid varje dag för att meditera […]

Kylan ställer till det

Det planerade 1:a adventmötet i kapellet i Örnäsudden blev tyvärr inställtpga sträng kyla, -31 grader.Så tryggt att veta att inte Jesus ställde in sitt kommande till vår jord! Vi kan lita på Bibelns löften om att Jesu försoningsgärning gäller i allatider och för alla människor. Lyssna på vårt […]

Ljusets barn

Idag vill Gud att du ska veta att du inte längre vandrar i mörkret, för Ljuset lever inom dig. Gud är ljus, och i honom finns det inget mörker alls. Så, lev i enlighet med den du är, ett ljusets barn. Matt.5:16 ”På samma sätt ska ert ljus […]

Utvald av Gud

Idag vill Gud att du ska veta att han har utvalt dig. Ditt liv och din framtid väntar på dig. Se inte ner på dig själv. Om du har känt att du har varit långt ifrån Gud så har Gud aldrig varit långt ifrån dig. Han har följt […]

Ljuset kommer

Vi inleder tiden för advent med att sjunga och tala om Ljuset – Jesus kommer.Det blev många sånger och bibelord med detta tema. Att Jesus skulle komma, kom och kommer igen är Bibelns stora och välsignade budskap i varje tid. Det är mänsklighetens enda räddning och vårt hopp […]

Lita mer på Gud

Allt vi gör som ligger utanför Guds vilja utsätter oss för fara och misslyckande.Psaltaren 127:1 säger: ”Om inte Herren bygger huset, arbetar byggarna förgäves.Om inte Herren vakar över staden, vaktar väktarna förgäves.” Vi kan läsa berättelsen om Gideon i Domarboken 7. För att strida mot de många midjaniternatog […]