Var modig

Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går.” Gud befallde Josua att vara stark och modig inför en fiende som skulle ha fått Josua att bäva av […]

Gud är med

Idag vill Gud att du ska veta att även i dina mest smärtsamma och mörkaste ögonblickvar han där med dig. Ingen annan kanske vet hur mycket du grät under dessa stunder,men Gud visste vad du kände. När allt omkring oss verkar misslyckas och när vi till och med […]

Bli stilla

Ps.46:11 ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” Bestäm dig idag för att inte stressa över saker som du inte kan kontrollera. Människor kommer att vara människor, jobb kommer att vara jobb, men en sak är säker … Gud kommer att […]

Förmår allt

Fil.4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Du är en stark person. Allt som hänt i ditt liv, kan du hantera med Gud på din sida. Du kanske har gråtit dig själv till sömns. Ryckt upp dig själv igen och torkat dina egna tårar. Men […]

Gud ser dig

Ingen märker dina tårar, sorg och smärta, men alla märker dina misstag.Men Gud tänker inte på samma sätt som människor gör. Gud ser dig. Han ser igenom dina tårar, din sorg och din smärta.Och han tittar aldrig på dig genom dina misslyckanden. Han kommer inte heller att definiera […]

Hemma hos

Vår sångsamling denna vecka handlade om att Jesus vill komma hem till oss alla.Han vill bli vårt hjärtas gäst, ja än mera han vill bli vår Herre och förblivande vän.När vi tar emot honom i vårt liv så kommer han att ta emot oss i Himlen en dag. […]

Genom Jesus

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligastepå den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.” Hebr.10:19-20 Jesu blod gav oss möjlighet att komma inför Guds tron ​​med frimodighet. Dagen […]

Gud svarar

Grattis! Gud svarar på dina böner! Ta emot det! Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  […]

Gud är mer

Vi måste erkänna att vi är kontrollfreakar. Vi tenderar att kontrollera sakerna omkring ossoch ta tag i vår situation. Därför blir vi frustrerade när saker går utanför vår kontrolloch vi kan förlora vårt fokus på de saker som verkligen betyder något. I vår fixering försöker vi kontrollera Gud. […]

Gud är mäktig

Gud är mäktig att förvandla din situation, särskilt om du vilar och väntar på honom.Vi får sätta vårt hopp till honom, som håller universum i sin hand. Vi får lita på den som är större än allt vi står inför just nu. Om Gud kunde tala liv till […]