Varje dag – en gåva

Tänk idag på att Jesus är med dig och för dig, alltid. Han lämnar oss aldrig, han vakar ständigt över oss. Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig […]

Gud kan

Vår sångsamling denna vecka hade som tema: Gud kan! Vi behöver påminna ochuppmuntra varandra med denna sanning särskilt i den tid som nu är. Vi både sjöng och läste om denna sanning att Gud kan allt förvandla. Dessa bibelord läste vi under sångsamlingen: Ef 3:20 Han som förmår […]

Tidstecken

Israel är ett av de absolut tydligaste tidstecknen för Jesu återkomst som vi kanse i vår tid. Att staten Israel återupprättades (1948) och att Jerusalem återkom idet judiska folkets ägo (1967) är förutsagt i Guds Ord. Jesus talade med sina lärjungar om att de skulle ge akt på […]

Varför Israel

Idag, några dagar efter förintelsens minnesdag, och med de senaste terroristattackerna i Jerusalem i färskt minne är det på sin plats att påminna varandra om Guds plan med Israel.Redan Abraham fick löftet från Gud om att han skulle välsigna Abraham och hans kommande släkt för att alla folk […]

Glädje och sång

Denna vecka samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga och läsa Bibeln. Vår livesändning hade som tema: ”Glädje och sång” och vi sjöng mångasånger och läste bibelord om just glädjen. Psaltaren 105:43 Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Jesaja 51:3 Ja, […]

Släpp mitt folk

Vår sångsamling och livesändning denna vecka hade som tema: ”Släpp mitt folk –det finns frihet!” Vi samlades i Strömsunds kapell och hade också bibelstudiumom kap.13 i Hebreerbrevet och bön efter livesändningen. Dessa bibelord läste vi under livesändningen: 2 Mos 3:7Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks […]

Jesus är nära

Har du tänkt på att Jesus vill vara med oss i alla situationer, varje dag i vårt liv?Bibeln berättar om hur Jesus gick omkring och mötte människor i deras vardag.Han välsignade barnen, mättade människor, deltog i bröllopsfester, hjälpte sjukaoch sörjande. Han såg den enskilda människan, gav värde åt […]

Gud ser oss

Har du tänkt på att Gud såg oss innan vi fanns till. Varje människa är unik och bär ett uttryck av Gud som ingen annan människa någonsin har eller någonsin kommer att göra. Gud planerade dig före skapelsen. Ps.139:16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett […]

Frid i en orolig tid

Idag, och alla dagar, får vi tänka på att det finns en frid som överträffar allt vi kan förstå och som är tillgänglig för oss.I Filipperbrevet 4:5-7 säger Bibeln oss: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och […]

Vår framtid

Veckans livesända sångstund hade denna gång ”Vår framtid” som tema.Vi sjöng och läste bibelord om detta och det är verkligen en trygghet attfå ha Bibelns framtidshopp. Dessa bibelord läste vi: Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankaroch inte ofärdens för […]