Frid med Gud

Att ha frid med Gud är att ha sin sak uppgjord med Gud, vara i ett rätt förhållande till Gud.Synden skiljde oss från Gud men Jesus kom och försonade oss med Gud. Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha […]