Frid med Gud

Att ha frid med Gud är att ha sin sak uppgjord med Gud, vara i ett rätt förhållande till Gud.
Synden skiljde oss från Gud men Jesus kom och försonade oss med Gud.

Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga
utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Skulden betalades och vi blev förlåtna när Jesus dog på korset i vårt ställe.

2 Kor.5:19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte
människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Vi får ta emot frälsning och förlåtelse genom att tro i vårt hjärta och bekänna Jesus med vår mun.

Rom.10:9-10 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man
och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 

Nu är vi rättfärdiggjorda och ingen fördömelse finns längre när vi är i Kristus Jesus.

Rom.5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Rom.8:1  Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Jesus lovade oss sin frid och att han skulle vara med oss alla sorters dagar.

Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Matt.28:20b Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

När fridens Gud är med oss blir det naturligt att vi strävar efter att ha frid med varandra
att förlåta varandra och på så sätt återspegla Honom som är Fridsfursten.

2 Kor.13:11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred.
Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er

Fil.4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Rom.15:33 Fridens Gud vare med er alla, amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *