Liksom och Likväl

Det är så tryggt att vi får lita på Guds Ord i livets alla skiften. För oss alla ändras förutsättningarna i och omkring oss och det gör att vi känner oro och osäkerhet om vad som ska ske härnäst. Bibelns löfte är att Gud är trofast hur än […]