En annan dag

Annandagen handlar om hur Jesus mötte sina lärjungar och gav dem ett uppdrag..Jesus sa: ”Min frid ger jag er, som Fadern har sänt mig, sänder jag er” Joh.20:21Vi får också möta Jesus varje dag och ta emot hans frid och hans uppdrag till ossatt berätta om hur Guds […]

Frid med Gud

Att ha frid med Gud är att ha sin sak uppgjord med Gud, vara i ett rätt förhållande till Gud.Synden skiljde oss från Gud men Jesus kom och försonade oss med Gud. Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha […]