Han är med

”En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, […]

Frid genom Jesus

Veckans live-sändning hade som tema: ”Frid genom Jesus” och vi ville med sånger och bibelord lyfta fram försoningens resultat – Frid med Gud.Synden och dess konsekvenser som orsakat människan ofrid och separation från Gudtog Jesus på sig när han dog på Golgata. Vi blev försonade och fick frid […]

Djup och höjder

”Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans”. Ps.95:4 Idag får vi tänka på att Gud är både i det lägsta och i det högsta.Har du någonsin känt att du är i ”jordens djup”? Det är som att allt sluter sig omkring dig, kväver […]

Upprättelse

Har du tänkt på berättelsen om Job i Bibeln? Job förstod inte varför han var tvungen att lida så mycket. Så genom hela Jobs bok ser vi honom uttrycka hjärtesorg och ilska över smärtan och lidandet som Gud tillät. Vi ser också bevis på hans otålighet angående hur […]

Alltid densamme

Gud älskar, Gud hjälper, Gud helar, Gud räddar, Gud talar, Gud välsignarGud lär, Gud vakar, Gud svarar, Gud försvarar, Gud förlåter, Gud förserGud förändrar, Gud befriar, Gud svarar, Gud stödjer, Gud ser,Gud bryr sig om dig och mig Ja, det är sådan som Gud är. Och hans natur […]

Trygg i Gud

Vi växer upp och lär oss att stå på egna ben och försöker att inte behöva lita på andra så mycket. Detta har byggt upp en självständig karaktär inom oss. Det kanske inte är fel att göra det, men på så sätt blir vi mer beroende av oss […]

Försoning och frälsning

Vad har vi fått genom Jesus? Det kommer att vara temat för våra sångstunderdenna vår. I veckans livesändning har vi tagit upp det allra viktigaste nämligen försoningen och frälsningen genom Jesus. Vi sjöng många kända sånger och läste följande bibelord: 1 Joh.4:9-10 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: […]

Guds kärlek

Vår sångsamling (inspelad) som vi sänder idag på Alla hjärtans dag har just Guds kärlek som tema. Källan till denna kärlek kommer från Gud som är kärleken personifierad och som dessutom genom Jesus visat sin kärlek till oss alla. Vi sjunger och läser bibelord som talar om detta.

Nya möjligheter

Kanske har vi trott på lögnen att Gud inte bryr sig om vår situation. Kanske tror vi ibland att vi har förlorat tid, missat möjligheter eller försuttit chanser på vägen. Vi kanske känner oss som om vi har gått igenom för många trasiga år av smärta, och föreställer […]

Svag men ändå stark

Känner du dig någonsin otillräcklig? Som att du saknar något för att fungera fullt ut?För de flesta känns det nog så ibland. Man känner sig frustrerad och hopplös. Men det som är viktigt är att komma ihåg är att Gud är med oss. Han visar oss sanningen och […]