Från död till liv

Miljoner och åter miljoner människor kan ge sitt vittnesbörd om hur livet förändrades när de mötte Jesus. De mest hopplösa livssituationer förändrades i ett nu och livet blev förvandlat från mörker till ljus.

Guds närvaro

Guds närvaro är bättre än livet, för i honom finns livet självt. Jesus kom och förde oss in i Guds närvaro igen, genom sin offerdöd på korset.Synden skiljde oss från Gud men Jesus tog vårt straff och hans blod renar oss från all synd.Rom.3:23  Alla har syndat och […]