Guds löften

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och då hade vi ocksåett sångprogram som vi livesände, med tema: Guds löften.Vi läste även bibelord utifrån detta tema. 1 Mos 3:15Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnanoch mellan din avkomma och hennes avkomma.Han skall krossa ditt […]

Minns du sången om Skaparen

Denna veckas livesändning sändes från Aktiviteten i Storuman och vårttema var: Skaparen och skapelsen. Kända andliga sånger och många bibelord som lästes mellan sångerna. Dessa bibelord var det som lästes:Ps 19:2Himlarna vittnar om Guds härlighet,himlavalvet förkunnar hans händers verk. Ps 8:4-5När jag ser din himmel, dina fingrars verk,månen […]

Ett nåderikt regn

Tänk när Guds Ord blir levande genom den helige Ande, vilka skatter vi kan finna!I allt kan vi ana Guds handlande och omsorg om sitt folk. Han ger oss nytt liv! Ps.68:8-10 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,(Gud är alltid den som tar initiativet […]

Sången och glädjen

Denna veckas sångsamling hade temat: ”Sången och glädjen” och var en tidigare inspelning i Betel, Slussfors. Det finns alltid anledning till sång och glädje när man tillhör Jesus. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han […]