Du tillhör Honom

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka […]

Vilken vän jag fann

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd.” (Ordspråksboken 3:5) ”Herren är min styrka och min sköld; på honom litar mitt hjärta, och jag får hjälp; mitt hjärta jublar, och med min sång tackar jag honom.” (Psalm 28:7) ”Låt inte era hjärtan […]

Likadan än idag

När allt omkring oss skiftar och inget verkar bestå av grundläggandevärderingar i vårt samhälle är det tryggt att veta att Jesus är densamme.Guds Ord och löften förändras inte med tiden, vilken förmån att få veta!Vi sjöng om detta och läste många bibelord om att Jesus är likadan än […]

Hoppet har ett namn

Joh.21:3-4 Simon Petrus sade till dem: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade: ”Vi går också med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. […]

Kom ihåg sparvarna

Du är otroligt värdefull för Gud. Hans oändliga kärlek längtar efter att vara med dig, varje ögonblick av varje dag. “Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var […]

Johannes Döparen och vi

Bibelns profetior har fullbordats redan eller kommer att gå i fullbordan varenda en.Så var det också med profetiorna om Johannes Döparen.Både Jesaja och Malaki förutsa detta.Johannes Döparen var länken mellan Gamla och Nya Testamentet. Jes.40:3 En röst ropar i öknen:”Bana väg för Herren,gör vägen rak i ödemarkenför vår Gud”.Mal.4:5-6 ”Se, jag […]

Minns du sången om korset

Idag var vi ännu en gång i Aktiviteten i Storuman och hade en Minns du sången-samling. Denna gång med betoning på sånger om korset och försoningenVi fick även lyssna till flera bibelord samt ett vittnesbörd om Barabbas som ficklivet som en gåva då Jesus dog i hans ställe. […]

Han är uppstånden

Veckans sångsamling hade vi i Strömsunds kapell då vi sjöng och läste bibelordom Jesu död och uppståndelse. Vi var ganska många och även nya vänner var med. Dessa bibelord lästes:Joh 19:17-18Och han bar själv sitt korspå väg ut till den platssom kallas Huvudskalleplatsen,på hebreiska Golgata.Där korsfäste de honom, […]

Utvald och kallad

Påskens budskap om Guds utgivande kärlek i Jesus Kristus och hans död och uppståndelse är vår största glädje och ämne för vår dagliga tacksamhet. Ta fram din Bibel och ta del i detta bibelstudium om att vara”Utvald och kallad: När människan skapades av Gud var meningen att hon […]

Annandagen – Gå ut!

Annandagen handlar om hur Jesus mötte sina lärjungar och gav dem ett uppdrag. Jesus sa: ”Min frid ger jag er, som Fadern har sänt mig, sänder jag er” Joh.20:21Vi får också möta Jesus varje dag och ta emot hans frid och hans uppdrag till oss att berätta om hur Guds […]