Hoppet har ett namn

Joh.21:3-4 Simon Petrus sade till dem: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade:
”Vi går också med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han.

Efter Jesus död och uppståndelse hade han visat sig för lärjungarna och gett dem
ett uppdrag: Joh.20:21 Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern
har sänt mig sänder jag er.”

Lärjungarna var ändå ”fast” i det gamla. De kunde inte riktigt fatta vad som hänt och
vad som väntade. Därför vände Petrus och de andra tillbaka till det kända livsmönstren
men ”den natten fick de ingenting”

Tidigt på morgonen kom Jesus! När det kändes som mest hopplöst, var han där!
Natt vänds till morgon, förtvivlan till hopp Hoppet har ett namn – Jesus!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.
” (Jeremia 29:11)

Hoppet är inte någon känsla – hopp är faktiskt en person – Kristus i dig! Även om Bibeln
lovar oss detta , kan det vara mycket svårare att se det som sanning i våra dagliga liv.
Hur kan hoppet finnas i vårt liv?

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp
” (1 Petr 1:3)

Genom Jesu uppståndelse finner vi vårt hopp! Vi är födda på nytt. Vi behöver inte längre
bära vår gamla människa – eller vår syndanatur – utan är heliga och rättfärdiga genom
Jesu blod. När vi vet detta kan vi få förnyade sinnen – sinnen inställda på hopp.

Vi kan välja att ha hopp, trots våra omständigheter. Jesus inuti dig ger dig förmåga att se
med ögon av hopp!

Om vi har ”vänt tillbaka” till gamla vanor och missmod på grund av tidigare misslyckanden
så får vi påminna oss om att Jesus alltid finns där Han väntar på att vi ska vända oss till honom
och få nytt mod och hopp!
Han är vårt levande hopp och vår eviga framtid!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *