Likadan än idag

När allt omkring oss skiftar och inget verkar bestå av grundläggande
värderingar i vårt samhälle är det tryggt att veta att Jesus är densamme.
Guds Ord och löften förändras inte med tiden, vilken förmån att få veta!
Vi sjöng om detta och läste många bibelord om att Jesus är likadan än idag.

Jesaja 41:4
Vem har planerat och utfört detta?
Det är han som från begynnelsen
kallade fram människors släkten.
Jag, Herren, är den förste och den siste.
Jag är denne Gud.

Jesaja 44:6
Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot:
Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

Hebr 1:12
”Som en mantel skall du rulla ihop dem,
och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.”

Jesaja 63:9
I all deras nöd var ingen verklig nöd ty hans ansiktes ängel frälste dem.
I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem
och bar dem i forna dagar.

Jud 1:24-25
Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande –
den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre honom tillhör ära och majestät,
välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Matt 9:35
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade
i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade
alla slags sjukdomar och krämpor.

Matt 9:36
När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem,
eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Jesaja 43:10
Ni är mina vittnen, säger Herren,
och min tjänare, som jag har utvalt,
för att ni skall känna mig och tro mig
och förstå att jag är den som har förutsagt detta.
Före mig blev ingen Gud formad,
efter mig skall ingen komma.

Jesaja 43:11
Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare.

Hebr 12:2
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,
som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande
utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Upp 1:17-18
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand
på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste
och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter
och har nycklarna till döden och helvetet.

Upp 21:6
Han sade också till mig:
”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden.
Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt
och för intet ur källan med livets vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *