Utvald till välsignelse

Många människor, även inom kristenheten, har aldrig förstått Guds frälsningsplan.För att rädda människorna från syndens konsekvenser valde Gud att genom ett folk, det judiska, genomföra sin räddning och ge välsignelse till alla folk. Gud förberedde sin Sons inträde i världen genom detta folk och i detta land Israel […]

Guds trofasthet -vår räddning

Bibeln påminner oss gång på gång om Guds trofasthet. Det är hans natur och därmedvår tröst och räddning. Ingenting som Gud beslutat eller sagt i sitt Ord kommer attändras varken nu eller i framtiden. 5 Mos 32:4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar […]

Namnet

Det finns många namn i historien som vi kommer ihåg, tyvärr är de flestaförknippade med krig, våld och övergrepp. Sällan minns man de namn som haft avgörande betydelse i positiv mening. Bibeln talar om en person med ”Namnet över alla namn” och dess betydelse och värde. Vi tänker […]

Ett dukat bord i öknen

”Kan väl Gud duka ett bord i öknen? Ps 78:19b Bibeln talar mycket om öknar men även om ”dukade bord”.När Israels barn skulle lämna slaveriet i Egypten och påbörja sin vandring till löfteslandet tog Gud dem ut i öknen. Där fick de uppleva både vatten- och brödbrist emellanåt. Men […]

För gammal?

Har du tänkt på Johannes, Jesu lärjunge? Han, Petrus och Jakob var med Jesusi många speciella situationer, vid helande-under, uppväckande av döda,på förklaringsberget och i Getsemane. Det var också Johannes som stod vid korset tillsammans med Maria, Jesu mor. När Jesus uppstått sprang Johannes och Petrus till graven […]

Komma försent

Har du läst i Bibeln om hur systrarna Marta o Maria sände bud till Jesus ang. sin bror Lasarus situation? ( Joh.11:1-44) Bibeln säger tydligt att de var Jesu vänner men ändå dröjde Jesus med att komma till deras hjälp så länge att det mänskligt sett var försent. […]

En ny chans

Bibeln berättar om många olika människor som alla var mycket olika men som trots sina misslyckanden och ovilja att gå Guds väg fick en ny chans. Har du läst om och tänkt på David, Jona o Petrus? David var sedan sin ungdom utvald och kallad att vara kung i […]

Israel 75år

I dag, den 14 maj, är det 75 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland. Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehat så tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd […]

Tidstecknen

Aldrig någonsin har väl tidstecknen som Bibeln talar om varit mer aktuella.På alla områden har Jesu ord och varningar slagit in eftersom. Det är miljömässigt,politiskt, ekonomisk, moraliskt och inte minst andligt som vi märker förändringartill det sämre. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling. Matt […]

Kungars kung

Världens kungar och makthavare prålar sig i sin glans, kräver underdånighet och makt. Vår Kung Jesus Kristus är inte sådan. Han gav sig själv till lösen för oss och är därför värd allt pris och ära, idag och i evighet. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni […]