Genom Jesus

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligastepå den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.” Hebr.10:19-20 Jesu blod gav oss möjlighet att komma inför Guds tron ​​med frimodighet. Dagen […]

Gud svarar

Grattis! Gud svarar på dina böner! Ta emot det! Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  […]

Gud är mer

Vi måste erkänna att vi är kontrollfreakar. Vi tenderar att kontrollera sakerna omkring ossoch ta tag i vår situation. Därför blir vi frustrerade när saker går utanför vår kontrolloch vi kan förlora vårt fokus på de saker som verkligen betyder något. I vår fixering försöker vi kontrollera Gud. […]

Gud är mäktig

Gud är mäktig att förvandla din situation, särskilt om du vilar och väntar på honom.Vi får sätta vårt hopp till honom, som håller universum i sin hand. Vi får lita på den som är större än allt vi står inför just nu. Om Gud kunde tala liv till […]

Be och tacka

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningargenom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:6-7 Vi läser vanligtvis den första delen om att inte bekymra oss […]

Ha tro

Gud säger till dig just nu, ”Mitt barn, du oroar dig för mycket.Kom ihåg vem jag är, det finns inget för svårt för mig”. Du kanske inte ser det, men allt kommer att ordna sig till slut.Ha tro! Om du inte förstår din situation just nu, kom ihåg […]

Striden är Guds

Om striden är för svår är den inte din – ge den till Gud. Du får vila och Gud strider för dig. Många gånger blir vi avskräckta. Kanske på grund av många saker i vårt liv som inte verkar gå bra.Vi försöker ofta att möta våra strider på […]

Förlåt varandra

I dag vill Gud att du ska vara villig att förlåta andra som har gjort dig orätt.Precis som Gud har förlåtit alla dina överträdelser och all synd, ska du förlåta din nästa. Kol.3:13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. […]

Inga bekymmer

Gud talar till oss om och om igen att vi inte ska oroa och bekymra oss.Vi får istället tala om för Gud i bön våra bekymmer.Så kommer vi att uppleva den frid som övergår allt förstånd. ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få […]

Den gode Herden

Herden Jesus Kristus känner dig och mig. Han vet våra behov och våra svårigheter.Han vårdar sig om oss och ger oss det vi behöver. Vi behöver bara lyssna till hans röstoch följa Honom.