Lita på Gud

Det finns många anledningar till varför vi bör lita på Gud. Särskilt i denna oroliga ochförvirrade tid finns det anledning att påminna sig om att vi får lita på Herren.Här är några av anledningarna: Han känner dig vid namn.”Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, […]

Ny skapelse

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!”2 Kor. 5:17 Det är en underbar förvandling vi har fått när vi accepterade Jesus som Herre och Frälsare i våra liv. Det gamla har försvunnit – vårt förflutna, […]

Vårt hjärta

Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt,ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 1 Sam 16:7 Herren ser inte på […]

I rätt tid

”Han har gjort allt vackert i sin tid.” Predikaren 3.11aGud är alltid perfekt, och det är hans timing också. Han är aldrig tidig och aldrig sen.Det kan krävas mycket tålamod att vänta på det. Det kan krävas mycket tro för att vila på Hans löften. Men en sak […]

Herden söker

”Vad tror du? Om en man äger hundra får, och en av dem vandrar bort, kommer han då inte att lämna de nittionio på kullarna och gå för att leta efter den som vandrade bort? Och om han hittar det, sannerligen säger jag er, han är gladare över […]

Gud dukar ett bord

Det står mycket om öken och vildmark i Bibeln. Det har varit platsen för Guds handlande och uppenbarelse många gånger. Mose blev kallad i öknen, Israels barn fick se Guds mirakler under deras ökenvandring, tabernaklet inrättades i öknen, Johannes Döparen vistades i ökentrakter och Jesus frestades i öknen. […]

Du har ett syfte

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Jeremia 29:11 Gud vill att du ska veta att du och ditt liv har ett syfte. Du är skapad för en sådan tid […]

Gud försörjer

Tänk vad lätt vi har för att oroa oss, om allt! Det praktiska omkring oss, relationer, framtiden… ja, listan kan göras lång. ” Jesus sade till sina lärjungar: ”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni skall äta; inte heller för din kropp, vad […]

Du är älskad

Ofta glömmer vi denna enkla men djupa sanning: Gud älskar oss!Han såg oss innan vi fanns till och visste vårt namn. Hans kärlek till oss har inget slut.Därför var han villig att betala det yttersta priset, sin egen älskade Son, för att rädda oss.Idag vill han påminna oss […]

Ett rent offer

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är […]