Res dig och stråla

I tider av mörker och töcken, där vi många gånger har svårt att behålla orienteringen, är det viktigt att lyssna till Guds uppmaning i Bibeln. Jes.60:1-2 Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men […]

Känn ingen oro

Tänk om vi kunde oroa oss mindre och istället finna tröst i vetskapen om att vi hålls i en trofast Guds kärleksfulla händer. Vad säger Bibeln:”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar […]

Faderns kärlek

Hur kan man finna styrkan att fortsätta och få modet att möta varje dag och kunna äga den frid som överträffar allt förstånd? Jo, i vår himmelske Faders osvikliga kärlek. Vad säger Bibeln:”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut […]

Evigt perspektiv

Idag får vi uppmuntra varandra att ha ett evigt perspektiv i prövningens tid och att hålla fast vid vår tro, för det är vårt ankare. Vi får lita på att Gud låter allt samverka till vårt bästa, även när vi inte kan se hela bilden.Vi får låta vårt […]

Gud är vår hjälpare

Har du tänkt på sanningen att Gud är vår ständigt närvarande hjälp i tider av rädsla och osäkerhet. Bibeln försäkrar oss detta.”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte; Jag ska hjälpa dig.’” Jesaja 41:13 Tänk på […]

Frihet i Kristus

Vad säger Bibeln om denna frihet? Gal.5:13-14 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Åh, […]

Fullbordat verk

Varje dag får vi vara glada och tacksamma för det fullbordade verket på Golgata.Vi kan vila i det fullständiga resultatet av Jesu offer och ta emot det överflödande liv som han har förberett för oss. Vad säger Jesus i Joh.17:4” Jag har förhärligat dig på jorden genom att […]

Guds trofasthet

När tvivel anfaller och rädslor försöker få fäste, får vi komma ihåg att Guds trofasthet överträffar dem alla. Vi kan lita på Guds trofasthet. Vad säger Bibeln” Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. ” 2 Tess 3:3 I en värld som ofta […]

Himlens medborgare

Vi är medborgare i himlen. Vi får låta vårt hjärta svämma över av glädje, i vetskap om att vi tillhör ett evigt rike där Kristus regerar.I vårt jordeliv är det lätt att bli intrasslad i den här världens bekymmer. Ändå är vi som är efterföljare till Jesus Kristus […]

Bara Jesus

Många gånger tänker vi att som kristna måste vi göra så mycket själva.Det gör oss besvikna då vi gång på gång erfar att vi misslyckas.Bibeln är tydlig i sin uppmaning till oss: Tro på Jesus och hans fullbordade verk! Lärjungarna frågade Jesus: ”Vad ska vi göra för att […]