ÄNDENS TID – AVFALLETS TID

Här skriver pastor Anita Grantinger, i ett gästinlägg på vår blogg, om ändens tid– avfallets tid. Ett mycket intressant och tankeväckande budskap till oss alla i krstenheten: Alla är vi väl överens om att vi lever i en mycket speciell tid. När vi tänker så är det väl […]

I förrådshuset

Vad har vi i vårt förråd? Är det gåvor från Gud som Han vill att vi ska använda i Guds rike?Många gånger glömmer vi vad Gud har välsignat oss med och vad Hans syfte är med det. Jak.1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är […]

Alltid älskad – aldrig glömd

”Du kan inte göra någonting som får Gud att älska dig mindre.Du kan inte göra någonting som får Gud att älska dig mer.”Detta är faktiskt Bibelns budskap till oss alla. I vår tid är människor ofta tyngda av prestationsångest eller också har de redan gett upp.Många tror att […]

Den evige Kungen

Tänk vilken tröst att veta att Herren är Kung! Han råder över varje omständighet.När problemen översköljer oss och svårigheter hotar så vi inte ser någon utväg, då är Han där. Hans Ord består och förmår! Herren är kung! Han är klädd i höghet, Herren är klädd och rustad med kraft.Världen […]

Guds Ord består

Bibelns samstämmiga vittnesbörd är att Ordet består och förmår!Ordet ger liv och uppehåller oss i varje situation. Människors tyckanden och teorier håller inte i längden. Profeten Jeremia blev kallad av Gud att bära fram Guds budskap till det judiska folket.Jeremia tvekade först, han var för ung tyckte han […]

Israelseminarie

Israel är navet i historiens hjul och Bibeln pekar ut händelser i vår tid. Många har dålig kunskap om Israel och dess historia och vad Bibeln säger i detta brännande ämne. Ta del av den intressanta undervisning om Israel som Göran Duveskog presenterar här i 6 korta filmklipp!

Nytt liv

Vem vill inte uppleva förnyelse och nytt liv när det är torrt och livlöst i ens eget liv och omkring oss.Profeten Hesekiel fick en märklig upplevelse, som vi kan läsa om i Hes.37:1-14. Något säger ossatt situationen som Hesekiel upplevde är likadan i vår tid. Hesekiel fördes av […]

En hjälte i ditt hjärta

Tänk vilken förmån att äga en tro på Jesus Kristus, att finna ro i hans försoning på Golgata.Så många gånger glömmer vi att Jesus fullbordade försoningsverket på korset och att vi inte behöver eller kan lägga något till detta. Sef.3:14-17 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! […]

Himlens kastruller

Från andaktsboken Hemligheternas bok, av Jonathan Cahn hämtar vi följande:I Sak.14:20-21 berättas om hur varje gryta i Jerusalem och Juda skulle vara helgad åt Herren Sebaot. Vilket radikalt budskap! De heliga kärlen kunde man bara hitta inne i templet.Utanför templet fanns det vardagliga och oheliga, men i Guds […]

Livets bröd

Jesus sa: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt.4:4 Också i våra dagar är det en jakt på det som kan mätta, inte bara kroppen utan själens hunger.Materiella tillgångar, framgång, status mm kan aldrig ge den tillfredställelse som Livets […]