Värdiga genom Jesus

Vi är renade genom Kristi dyrbara blod. Genom detta anses vi nu vara värdiga och rättfärdiga inför Gud.Kol.1:19-20 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid […]

Känna Gud

När vi ser in i samhället idag, jagar många människor efter ”livet”. De tror att livet handlar om framgång, prestationer, ägodelar och rikedom. Men Bibeln är tydlig. Livet finns i att känna Gud och tro på Jesus Kristus. Vi föddes till världen med ett hål i gudsstorlek. Och […]

Judarna och Palestina

Har judarna stulit mark från palestinierna? Israels fiender, motståndare och kritiker anklagar judarna för att ha stulit palestinsk mark. Är det rätt? För det första har det aldrig funnits ett historiskt arabiskt-palestinskt folk eller ett historisktarabiskt-palestinskt land. Det finns inte ett enda historiskt bevis för ett sådant folk […]

Läs Guds Ord

Idag vill Gud att du ska veta att när du förlitar dig på honom är det människans största visdom. Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös och användbar för alla generationer. Det är därför vi borde avsätta en tid varje dag för att meditera […]

Ljusets barn

Idag vill Gud att du ska veta att du inte längre vandrar i mörkret, för Ljuset lever inom dig. Gud är ljus, och i honom finns det inget mörker alls. Så, lev i enlighet med den du är, ett ljusets barn. Matt.5:16 ”På samma sätt ska ert ljus […]

Utvald av Gud

Idag vill Gud att du ska veta att han har utvalt dig. Ditt liv och din framtid väntar på dig. Se inte ner på dig själv. Om du har känt att du har varit långt ifrån Gud så har Gud aldrig varit långt ifrån dig. Han har följt […]

Lita mer på Gud

Allt vi gör som ligger utanför Guds vilja utsätter oss för fara och misslyckande.Psaltaren 127:1 säger: ”Om inte Herren bygger huset, arbetar byggarna förgäves.Om inte Herren vakar över staden, vaktar väktarna förgäves.” Vi kan läsa berättelsen om Gideon i Domarboken 7. För att strida mot de många midjaniternatog […]

Var som ett barn

Idag vill Gud att du ska veta att vägen till hans rike är genom att ha ett barns karaktär.”Var som ett barn”, detta var vad Jesus sa till sina lärjungar. ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i […]

Lovsång trots allt

Har du någon gång tänkt på Habackuk i Bibeln och hans hoppfulla lovsångsförklaring till Gud.”Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd.Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda.Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.Men jag vill jubla i Herren och glädja […]

Glädjens källa

Att känna Gud är att känna glädje. Vi kan inte skilja Gud från glädje eftersom han är källan till den. Religion ger en dålig bild av Gud som någon arg och avlägsen. Han föreställdes straffa när människor gör misstag. Men tack vare Gud är vi äntligen fria från […]