Vakna och vakande

Mark.13:33-37 ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdragatt sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.Vaka därför! Ni […]

En annan dag

Annandagen handlar om hur Jesus mötte sina lärjungar och gav dem ett uppdrag..Jesus sa: ”Min frid ger jag er, som Fadern har sänt mig, sänder jag er” Joh.20:21Vi får också möta Jesus varje dag och ta emot hans frid och hans uppdrag till ossatt berätta om hur Guds […]

Påskdagen

Vilken glädje, seger och triumf när Jesus uppstod som han sagt! Kvinnorna vid graven, lärjungarna och alla troende sedan dess gläder sig och jublar över detta. Matt.28:5-6 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har […]

Påsklördag

Påsklördag idag och vi minns att Jesu kropp låg i graven.Jesus själv gick ned i dödsriket och förkunnade sin seger samt tog nycklarna till dödenur dens hand som sedan syndafallet haft dem. 1 Petr.3:18-19 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe […]

Långfredag

Långfredag idag… vilken speciell dag för Jesus och för oss! Hela himlen och avgrunden var uppmärksam på denna dagens händelser.När Jesus, Guds rena Lamm, gick till Golgata för att ge sitt liv för en hel mänsklighetdå reagerade dessutom hela skapelsen, det blev mörker och jordbävning.En av rövarna som […]

Skärtorsdag – Getsemane

Idag är det Skärtorsdag och vi tänker på Jesus och den sista måltiden med lärjungarna. ”Gör detta till min åminnelse” sa Jesus och delade brödet och kalken med dem. Sedan gick de tillsammans ut till Getsemane och där överlät Jesus sig till Faderns vilja helt och fullt.Jesus blev […]

Han är nära

Bibelns näst mest viktiga budskap, förutom försoningen, är att Jesus ska komma tillbaka. Guds plan med försoningen var ju att rädda människan från syndens konsekvens – döden och ge evigt liv och gemenskap med Gud till var och en som tror på Jesus. I sitt Ord har Gud […]

Hoppet som bär oss

För många, runt om hela vår jord, har detta år som ligger bakom oss inneburit många tillfällen då hopplösheten och vanmakten gjort sig påmind. Ingen ljusning har funnits i sikte och man har blivit mer och mer förtvivlad över sin livssituation. För den som har sitt hopp i […]

Vaken och nykter

Vad händer i vår kristenhet i Sverige idag? Man får en känsla av att Bibelns auktoritet inte längre är så självklar i någon fråga längre. Livets okränkbarhet, äktenskapet, mellan man och kvinna, och familjens självklara ställning som grund för samhällets uppbyggnad samt församlingen som självständig från statliga bidrag […]

Israel och vaccinet

Media försöker på allt sätt att misstänkliggöra Israel. Därför vill vi stå upp för att saklig information ska vidarebefordras! Denna artikel är skriven av Ulf Cahn och är mycket läsvärd! Israel och vaccinetFå journalister rapporterar så konsekvent negativt, nästan hatiskt, mot Israel som Sveriges Radios Cecilia Uddén. När […]