På hemväg

Vägen hem, minns du den? Eller har du tappat adressen?Alla människor har den inskriven i sina hjärtan, om man ser efter. Du är så välkommen hem!”Tack Fader att du skrev adressen hem så tydligt i min själ. Den plånas inte ut men lyser klarare i vilsegång och mörka […]

Predika Ordet

Det viktigaste som vi kan ta emot och ge vidare är Guds Ord = Jesus Kristus själv.Jesus själv förklarade att människan inte lever endast av bröd utan av allt det som utgår från Guds mun. I Ordet är liv och fríd. Därför är det så viktigt att vi […]

Skördetid

Bonden i vår by har börjat skörda den här veckan. Som oftast är det flera i familjen som är engagerade och även flera generationer. Det är en viktig tid på året när skörden ska bärgas. Marken har förberetts, gödslats och såtts tidigare och nu är skördetiden inne. Bonden […]

En öppen dörr

Det finns en öppen dörr i himlen för dig och mig. Jesus har öppnat den genom sitt blod, när han dog på korset istället för oss.Det som synden stängt och hindrat är nu försonat och vägen är öppen, fri.I Upp. 4:1-2 läser vi om hur Johannes fick se […]

Livets bröd

Vi är alla beroende av ”bröd för dagen”. Ingen kan leva utan att varje dag ta emot det som ger energi och drivkraft för vår kropp.På samma sätt är det med vår inre människa. Vi behöver ”livets bröd” för att kunna leva.Bibeln talar om att vår Fader vill […]

Soluppgång

För oss som lever och bor i Norrland är sommaren en speciell tid, då ljuset flödar dag och natt.Vi njuter verkligen av att solen skiner och att vintermörkret fått ge vika.Så ville Gud visa sin kärlek och nåd då han sände Jesus till vår jord för att föra […]

Midsommar

Midsommar firas på sedan länge och på många sätt i vårt land. I år med viss försiktighet får man hoppas.Ur kristen synvinkel är det Johannes Döparens födelse som firas då man menar att han föddes ett halvår före Jesus.Med tanke på Johannes liv, hans kallelse och hängivenhet, frimodighet […]

Källa till välsignelse

När svåra tider kommer, när ensamheten och isoleringen känns tung, när ingen utväg finns och kraften sinar då är det gott att veta att vi har en källa till välsignelse. Jesus talade med kvinnan vid Sykars brunn om att han ville ge ett levande vatten, inombords.Detta skulle bli […]

Mors dag och Guds kärlek

I år sammanfaller Pingstdagen med Mors-dag.Är det en tillfällighet eller kan man tänka att det finns en koppling?Pingst brukar vara en högtid som förknippas med kärlek och liv och Mors-dag är en dag då vi särskilt uppmärksammar alla mammor som gav oss liv och älskade oss. Alla har […]

Sänd din eld

Pingsthelgen är här och med den många tankar och böner omkring den Helige Ande.Aldrig förr har väl behovet varit så stort av Hjälparen den Helige Ande.I en tid av sekularisering, andlig förvirring och apati behöver vi hjälp att få vara Jesu vittnen. Jesus själv talade om både behovet […]