Vägen till korset

Inför påskhelgen har vi haft ”Vägen till korset” som tema för sånger och
bibelord denna livesändning. Det blev många kända sånger med påskens
budskap samt bibelord om de sista dagarna i påskveckan.

Dessa bibelord lästes:

Jesaja 53:1-2
Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?
Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord.
Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende
inte tilldragande.

Jesaja 53:3
Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen
med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Jesaja 53:4
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Matteusevangeliet 26:36
Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna:
”Sitt här, medan jag går dit bort och ber.”

Matt. 26:37-38
Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom,
och han sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här
och vaka med mig.”

Matt. 26:39
Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ”Min Fader, om det är möjligt,
låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”

Matt. 26:45
Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: ”Ni sover nu och vilar er.
Se, stunden har kommit, då Människosonen skall överlämnas i syndares händer.

Matt. 26:56
Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas.”
Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

Fil. 2:6-8
Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron
som Gud såsom segerbyte
utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt
då han blev människa.
Han som till det yttre var som en människa
ödmjukade sig och blev lydig
ända till döden – döden på korset.

Jesaja 53:5
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:6-7
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.

Joh 11:25-26
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva
om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig
någonsin dö. Tror du detta?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *