Palmsöndag – Jesus rider in i Jerusalem

Idag är det palmsöndag och över hela världen påminns man om detta i gudstjänster
med sång och bibelläsning om hur Jesus red in i Jerusalem på en åsninnas föl.
Kungar brukade annars komma på en stridshäst.

Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att
Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom.
Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han
som är Israels konung.”
Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står
skrivet: Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl.”

Joh.12:12-15

”Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida att nå din salighet.
Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.”

Några dagar därefter skulle ropen bytas i ”Korsfäst, korsfäst” och en krona av törnen
skulle kröna Jesu huvud.

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne
och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till
honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de slog honom i ansiktet. Pilatus
gick ut igen och sade till dem: ”Se, jag för ut honom till er, för att ni skall förstå att jag
inte finner något brottsligt hos honom.” Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och
purpurmanteln. Pilatus sade till dem: ”Se människan!” När översteprästerna och deras
tjänare fick se honom, skrek de: ”Korsfäst! Korsfäst!”
Joh.19:1-6a

Vår Kung Jesus Kristus vann en evig seger på Golgata och är nu och för evigt
Konungars Konung.

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 
utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.
Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden
– döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet
över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under

jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Fil.2:6-11

Vilken nåd att Han kom och att vi fick ta emot Honom i våra hjärtan och kröna honom
som kung i våra liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *