Gud har berett

Har du läst och tänkt på detta bibelord?”Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” 1 Kor.2:9 Ibland ifrågasätter vi Faderns kärlek, planen, syftena som Gud har för oss, och […]

Hopp genom Jesus

Vem har inte känt hopplösheten inom sig någon gång? Både yttre och inre personliga förhållanden kan ta all glädje och hopp ifrån oss ibland.Då är det viktigt att veta och påminna sig och varandra om att det finnshopp genom tron på Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om […]

Vad har du

Bibeln har många exempel på hur Gud använder vanliga människor till speciella uppgifter. Alla är vi kallade till att tjäna Gud och våra medmänniskor med det Gud lagt ner i våra liv. Många gånger tänker vi att det vi har inte är av något värde för Gud och […]

Livsmening

Meningen med livet är att älska Gud, sig själv och andra väl. När vi lever utifrån denna slags kärlek, uppfylls vårt livssyfte varje dag. Vi får älska GudNär Jesus fick frågan om vad det största budet i lagen var, svarade han: ”Älska Herren din Gud av hela ditt […]

Frihet genom Jesus

Vårt sångprogram denna vecka handlade om Frihet genom Jesus. Alla människorvill vara fria och inte styrda av någon eller något. Trots det är vi ofta bundna av saker som inte är bra för oss. Det ende som kan ge oss verklig frihet är Jesus. Vi sjöng sånger och […]

För en tid som denna

Har du tänkt på Ester, som det berättas om i Bibeln? I sista minuten vändes historien upp och ner, och det judiska folket räddades genom ett hjältedåd av drottning Ester, som insåg att hon var på rätt plats i rätt ögonblick för att ändra ödet för det judiska […]

Ledd av Guds hand

Vi samlades till sång, Bibel och bön som vanligt denna vecka och vi sände samtidigt en sångsamling, via Facebook, som vi spelat in tidigare.Temat för denna sångstund var Ledd av Guds hand. I en tid av osäkerhet och förvirring känns det tryggt att få vara ledd av Gud […]

Gud ser oss

Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta?Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger Herren.Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren. Jer.23:23-24 Inget skapat är […]

Trygghet genom Jesus

Vi behöver påminnas om den trygghet som tron på Jesus ger oss.I vår sångsamling denna vecka sjöng vi sånger och läste bibelord omjust detta. Dessa bibelord läste vi: Ps.91:1-2 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilarunder den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I Herren har jag min […]

Lämna bekymren

Trygghet är verkligen en bristvara i vår tid och vårt samhälle. Många känner stor oro idag. Oron förbrukar vår energi men tar oss ingenstans.Den stjäl vår glädje och gör oss sjuka. Studier visar att oro relaterar till stress,som är den tysta förstöraren nummer ett i våra kroppar. Men […]