Livsmening

Meningen med livet är att älska Gud, sig själv och andra väl. När vi lever utifrån
denna slags kärlek, uppfylls vårt livssyfte varje dag.

Vi får älska Gud
När Jesus fick frågan om vad det största budet i lagen var, svarade han:
”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.’
Detta är det första och största budet. Och det andra är likt det: ’Älska din nästa som
dig själv.
(Matt 22:37-39)

Att älska Gud är den vackraste inbjudan vi får varje dag att säga ”ja” till.
Precis som att bli kär i en person, får vi ha ögon och hjärta fokuserat på Honom.

Vi får älska oss själva
Du skapades av Gud. Han skapade kärleksfullt och målmedvetet dig i din
mammas mage. Med avsikt och för ett syfte. Låt det sjunka in ett ögonblick.
Du är inte ett misstag. Ditt liv är inte en tillfällighet och något som upprepas varje dag.
Du spelar roll, och världen behöver det unika du tillför.
Du får fråga Gud hur man älskar och uppskattar sig själv på ett hälsosamt sätt idag.

Vi får älska andra
Eftersom våra hjärtan är fulla av vår kärlek till Gud och hans kärlek till oss, kommer
det naturligt att svämma över till dem omkring oss.

Det kan vara svårt att villkorslöst älska andra när vi själva försöker skapa den kärleken.
Men när det flödar från Guds hjärta till människorna vi är med, då blir det naturligt.

Anslut till Guds hjärta för dig och andra så kommer du att leva ditt livssyfte varje dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *