Vad har du

Bibeln har många exempel på hur Gud använder vanliga människor till speciella
uppgifter. Alla är vi kallade till att tjäna Gud och våra medmänniskor med det
Gud lagt ner i våra liv.

Många gånger tänker vi att det vi har inte är av något värde för Gud och tjänsten
för honom. Vi önskar oss andra gåvor och förmågor för att kunna göra det vi tror
att Gud vill med oss.

Låt oss läsa om fyra tillfällen när det visade sig ”räcka” med det som redan fanns.

1.När Gud kallade Mose att föra ut Israels barn ur Egypten tvekade Mose inför uppgiften.
Då sade Herren till honom: ”Vad har du i handen?” Han svarade: ”En stav.”
Han sade: ”Kasta den på marken!” När han kastade den på marken förvandlades den
till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sade till Mose: ”Räck ut handen och
ta den i stjärten.” Då räckte han ut handen och grep ormen, och den blev åter en stav
i hans hand. Herren sade: ”Så ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud,
Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig.”
2 Mos.4:2-3

2.När David skulle möta Goliat blev han först klädd i kung Sauls rustning men den passade
inte så David tog stenar och sin slunga och sa till Goliat: ”Du kommer mot mig med svärd
och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här
som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner
dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar
åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har
en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren
räddar. Striden är Herrens, och han skall ge er i vår hand.”
1 Sam.17:45-47

3.När profeten Elisa skulle hjälpa en av profetlärjungarnas änka som jagades
av fordringsägare sa han till henne: ”Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma?”
Hon svarade: ”Din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja.”

Då sade han: ”Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få.
Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen.
När ett kärl är fullt, så flytta det.”
Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen
dörren om sig och sina söner, bar de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan.
När kärlen var fulla, sade hon till en av sina söner: ”Ge mig ett kärl till.” Men han svarade henne:
”Det finns inget mer kärl.” Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade det
för gudsmannen. Han sade: ”Gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du
och dina söner leva av det som blir över.”
2 Kung.4:2-7

4.När Jesus skulle mätta tusentals av människor frågade han lärjungarna:
Han sade till dem: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.”
De tog reda på det och sade: ”Fem bröd och två fiskar.”
Mark.6:38

En stav, en sten och en slunga, en flaska olja och bröd och fiskar var ”allt” de hade.
Ingen trodde väl att det skulle räcka?
Men när dessa vardagliga ting fick tjäna Herrens syften så förvandlades de till mirakler.
Herrens välsignelse och tron och förtröstan på Guds vilja blev avgörande
inte bara för Mose, David, kvinnan och lärjungarna utan för många fler.

Så är det också för oss idag. Gud har lagt ner gåvor och resurser i våra liv som han vill
att vi ska ställa till hans förfogande. Han vill använda dig och mig idag!
Lita på att Gud vet vad han utrustat dig med och varför.
Du är viktig i Guds plan, våga tro det!
Gör det Han manar dig till och du ska se välsignelser följa!

Rom.6:13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ
er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som
vapen åt rättfärdigheten.

1 Petr.4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *