Hopp genom Jesus

Vem har inte känt hopplösheten inom sig någon gång? Både yttre och
inre personliga förhållanden kan ta all glädje och hopp ifrån oss ibland.
Då är det viktigt att veta och påminna sig och varandra om att det finns
hopp genom tron på Jesus.

Vi sjöng och läste bibelord om just detta i vår sångsamling.

Jer.29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Ps 25:5 Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig
hoppas jag alltid.

Ps 27:14 Hoppas på Herren, var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på Herren!

Ps 33:18 Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som
hoppas på hans nåd,

Ps 33:22 Låt din nåd vila över oss, Herre! Vi sätter vårt hopp till dig.

Ps 42:6 Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud.
Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Ps 62:6 Bara hos Gud har du din ro, min själ, från honom kommer mitt hopp.
Ps 146:5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp
till Herren sin Gud,

Jes 40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta

Matt 12:21 Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp.

Rom 5:5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom
den helige Ande som han har gett oss.

Rom 8:24 I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre
något hopp. Vem hoppas på det han redan ser?

Rom 15:13 Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni
överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Ef 1:18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp
han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga

Ef 2:12 På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet
i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och
utan Gud i världen.

Titus 1:2 och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga,
utlovat från evig tid.

Titus 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare
Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Titus 3:7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med
hopp om evigt liv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *