Lämna bekymren

Trygghet är verkligen en bristvara i vår tid och vårt samhälle. Många känner stor oro idag. Oron förbrukar vår energi men tar oss ingenstans.Den stjäl vår glädje och gör oss sjuka. Studier visar att oro relaterar till stress,som är den tysta förstöraren nummer ett i våra kroppar. Men […]