Lämna bekymren

Trygghet är verkligen en bristvara i vår tid och vårt samhälle. Många känner
stor oro idag. Oron förbrukar vår energi men tar oss ingenstans.
Den stjäl vår glädje och gör oss sjuka. Studier visar att oro relaterar till stress,
som är den tysta förstöraren nummer ett i våra kroppar.

Men den som tillhör Jesus får överlämna sina bekymmer till honom därför att
man känner till himlens Gud som sin källa och försörjare. Han har lovat att vi
får kasta alla våra bördor och bekymmer på Honom.

Ps 55:23 Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig.
Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse.

Vi behöver inte ha dessa bekymmer eftersom vi vet att han har tagit hand om oss.
Så vi får vila i vår himmelske Faders armar. Han har omsorg om alla våra behov.

1 Petr 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *