Trygghet genom Jesus

Vi behöver påminnas om den trygghet som tron på Jesus ger oss.
I vår sångsamling denna vecka sjöng vi sånger och läste bibelord om
just detta.

Dessa bibelord läste vi:

Ps.91:1-2 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar
under den Allsmäktiges skugga, han säger: ”I Herren har jag min tillflykt
och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”

Ps.23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont,
ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Job.11:18 Du skall vara trygg, ty det finns hopp. Du skall se dig omkring
och trygg gå till vila.

Ps.4:9 I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo
i trygghet.

Jes.12:2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.”

Ordsp.14:26 Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt.

Jes.32:17-18 Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning
vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk skall bo i fridfulla hem, i trygga boningar
och på säkra viloplatser.

Hebr.6:19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *