Bättre dagar

Vår himmelske Fader vill att vi ska veta att bättre dagar kommer för oss. Vi kan vara beredda på att ta emot mer än vi bad om eftersom Herren älskar oss och har fridens tankar om oss. Våra böner kommer att besvaras på Guds perfekta sätt, i hans […]

Problemlösning

Människans största visdom är att förlita sig på Gud och hans Ord.Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös och fungerar för alla generationer.Det är därför vi bör bestämma en tid, helst varje dag, för att läsa och meditera över Guds ord.För alla svar på […]

Frid varje dag

Gud vill att du ska veta att du kan ha ett fridfullt hjärta även under oroliga tider och det är genom att ha den frid som kommer från Jesus. Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan […]

Ge inte upp

Har du tänkt på Rut, som det berättas om i Bibeln?Rut kanske trodde att hon fått ett dåligt öde. Hon hade drabbats av dödsfall i familjen, hon var en utlänning och allt var främmande för henne.Och trots de svårigheter hon ställdes inför vacklade hon inte. Hon sade djärvt […]

Lyssna och förstå

Tänk så intressant det är att läsa i Bibeln och se och lära utifrån hur andramänniskor före oss levde och lärde sig i förhållande till Herren och varandra.Läs gärna först i Josua bok kap.22 och läs sedan vad någon skrivit om denna händelse: Rubens och Gads stammar gick […]

Känna Gud

Det finns många religioner i vår värld och många sätt som människorförsöker lära känna den gud/de gudar man tror på.Bibeln talar om den ende sanne Guden och hur man lär känna honom.Om detta sjöng vi och läste bibelord i denna inspelade sångsamling. Vi läste även dessa bibelord: 1 […]

Guds väg

”Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en strömoch din rätt som havets vågor.” […]

Lita på Gud

Låt din TRO vara större än vad du FRUKTAR. Rädsla förväntar sig att något dåligt kommer att hända men tro och tillit förväntar sig att välsignelser kommer på din väg. Om du oroar dig just nu för din situation, påminn dig istället om att Gud är större än […]

Gud är aldrig gömd

Idag får vi komma ihåg att Gud inte är gömd, utan när vi söker honom kommer vi att finna honom.Gud gömde sig aldrig i början. Guds existens kan inte förnekas.Vi kan se hans handavtryck överallt vi ser.I universum med dess stjärnor och planeter, i naturen och årstidernas växlingar, […]

Säker grund

Du är min klippa, dyraste Jesus, Du är min tillflykt, där har jag roDu är min klippa, uti dess skugga, vill jag för alltid bygga och bo Du är min klippa, dyraste Jesus, du är mitt skydd och du är mitt stödDu är mitt hopp och du är […]