Gud är aldrig gömd

Idag får vi komma ihåg att Gud inte är gömd, utan när vi söker honom
kommer vi att finna honom.
Gud gömde sig aldrig i början. Guds existens kan inte förnekas.
Vi kan se hans handavtryck överallt vi ser.
I universum med dess stjärnor och planeter, i naturen och årstidernas växlingar,
djurlivet mm. Gud kan inte förnekas.

Men när vi konfronteras med problem i livet känner vi ofta inte Guds närvaro.
Vi tror att han vänder oss ryggen under vårt lidande.
Vi att han bara tittar ner på oss medan vi går igenom svåra tider.
Men det är inte så. Vi kanske känner så men våra känslor är inte alltid sanningen.

För sanningen är att han aldrig har lämnat oss eller övergivit oss.
Jesus lovade att han alltid är med oss. I själva verket öppnade han vägen till
Guds närvaro för oss. Vi har nu fri tillgång att komma till Fadern genom Jesus Kristus.

Så låt oss höja oss över våra känslor och tro på sanningen. Sanningen att Gud alltid är
med oss ​​och han tröstar oss i vår hjärtesorg, stärker oss i våra svåra tider och leder oss
till segerns väg.

Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig,
och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
” Jeremia.29:12-13

”..den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.” Johannes evangelium 6:37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *