Lyssna och förstå

Tänk så intressant det är att läsa i Bibeln och se och lära utifrån hur andramänniskor före oss levde och lärde sig i förhållande till Herren och varandra.Läs gärna först i Josua bok kap.22 och läs sedan vad någon skrivit om denna händelse: Rubens och Gads stammar gick […]