Gud är aldrig gömd

Idag får vi komma ihåg att Gud inte är gömd, utan när vi söker honom kommer vi att finna honom.Gud gömde sig aldrig i början. Guds existens kan inte förnekas.Vi kan se hans handavtryck överallt vi ser.I universum med dess stjärnor och planeter, i naturen och årstidernas växlingar, […]