Problemlösning

Människans största visdom är att förlita sig på Gud och hans Ord.Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös och fungerar för alla generationer.Det är därför vi bör bestämma en tid, helst varje dag, för att läsa och meditera över Guds ord.För alla svar på […]