Problemlösning

Människans största visdom är att förlita sig på Gud och hans Ord.
Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös
och fungerar för alla generationer.
Det är därför vi bör bestämma en tid, helst varje dag, för att läsa och
meditera över Guds ord.
För alla svar på varje problem finns i Guds Ord.

Den klokaste kungen har sagt: ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen,
och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.”

Predikaren 1:9

Därför, vilket problem vi än står inför just nu, är det inte längre nytt.
Oavsett hur stort eller litet det kan verka finns lösningar på det redan,
när vi kommer till Gud.

Det här året har lärt oss många saker, och en av dem är att lära sig att pausa
och vila i hans närvaro. Krisen kan ha låst in oss i våra hus och omkullkastat
våra planer, men Gud låter allt samverkar till det goda.
På grund av det har vi tid att läsa och göra anspråk på Hans Ord. Och när vi
låter den Helige Ande lära oss, förvandlas vi till den person som Gud har tänkt
att vi ska vara.

2 Kor.3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som
i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet.
Det sker genom Herren, Anden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *