Jesus kommer

 Jesus kom
Det viktigaste som hänt mänskligheten är att  Jesus kom till vår jord.
Hans död på korset och hans uppståndelse är  det som gav oss en ny chans.
Vi var förlorade men Jesus tog vårt straff på sig och därför kan vi 
genom att ta emot Honom i våra liv bli Guds barn och få evigt 
liv.

Jesus kommer
Bibeln berättar också att Jesus ska komma tillbaka.
Inte synligt, men för att hämta dem som tror på Honom.
De som dött i tron på Jesus kommer att uppstå och tillsammans med dem 
ska vi som lever och tror på Jesus, på bråkdelen
av en sekund, ryckas upp i skyn för att vara med Jesus i himlen.

När detta skett kommer världen att genomgå en mycket svår tid. 
Bibeln kallar det Vedermödan. En världsledare kommer att förena jordens länder 
och allt kommer att organiseras under honom.

Till en början är alla tacksamma för denne ledares förmåga att sammankoppla världen 
men med tiden kommer hans maktbegär att visa varifrån hans kraft och förmåga 
egentligen kommer. Bibeln kallar honom betecknande nog 
för Antikrist och Vilddjuret.

Världens länder kommer också att förmås att sammangadda sig mot Israel. 
Världsledaren kommer att vilja, förutom att åtlydas som världsledare, 
även få tillbedjan som Gud.
Det blir ett tredje världskrig med Israel och Mellanöstern som krigsskådeplats.

Jesus är kung
Då, säger Bibeln, kommer Jesus tillbaka i synlig gestalt och sätter sina fötter på 
Oljeberget, mitt emot Jerusalem.
Han avväpnar Antikrist och alla stridande härar och sedan upprättar Jesus sitt 
Kungadöme.

Om du vill ta emot Jesus nu kan du be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Amen

Om du funderar på något så skriv till oss
 kontakt@segertonen.se

 Besök gärna www.jesutillkommelse.se