En hjälte i ditt hjärta

Tänk vilken förmån att äga en tro på Jesus Kristus, att finna ro i hans försoning på Golgata.Så många gånger glömmer vi att Jesus fullbordade försoningsverket på korset och att vi inte behöver eller kan lägga något till detta. Sef.3:14-17 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! […]

Glädjens brev

Ikväll samlades vi igen i Betel, Slussfors för att sjunga, be och läsa Bibeln tillsammans.Det är en tillgång och styrka att få vara en syskongrupp som stöder varandra. Vårt bibelstudium handlade om Filipperbrevet. I Filipperbrevet, som Paulus skrev när han satt i fängelse i Rom, är glädjen i […]

Johannes Döparen och vi

Vilken speciell kväll det blev när vi fick samlas i kapellet i Strömsund igen.Vi känner stor glädje och gemenskap med våra vänner där. Det blev mycket sång, musik och bibelläsning och bibelstudiet handlade om ”Johannes Döparen och vi”. Bibelns profetior har fullbordats redan eller kommer att gå i […]

Himlens kastruller

Från andaktsboken Hemligheternas bok, av Jonathan Cahn hämtar vi följande:I Sak.14:20-21 berättas om hur varje gryta i Jerusalem och Juda skulle vara helgad åt Herren Sebaot. Vilket radikalt budskap! De heliga kärlen kunde man bara hitta inne i templet.Utanför templet fanns det vardagliga och oheliga, men i Guds […]

Livets bröd

Jesus sa: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt.4:4 Också i våra dagar är det en jakt på det som kan mätta, inte bara kroppen utan själens hunger.Materiella tillgångar, framgång, status mm kan aldrig ge den tillfredställelse som Livets […]

Han bär oss

Nu har hösten kommit känns det som och björkar och rönnar börjar skifta färg. Luften är klar och bitvis lite kylig.En trötthetskänsla kan komma in också men då får vi lita på orden i vår kära Bibel: Ps 68:20 ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, […]

Jesus vår överstepräst

Ännu ett tillfälle att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans fick vi ikväll då vi samladesi Betel, Slussfors. Vi är så tacksamma för varje gång vi kan mötas så här. Vi delade bibelord med varandra och sedan hade vi ett bibelstudium om Jesus, vår överstepräst. I Gamla Testamentet […]

Guds vägar

Ofta känns det som om vägen vi går är både svår och nästan oframkomlig. Vi kan ibland känna oss osäkra på om det är rätt väg vi går.Då är det bra att kunna påminna sig själv och varandra om vad Bibeln lovar. Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era […]