En hjälte i ditt hjärta

Tänk vilken förmån att äga en tro på Jesus Kristus, att finna ro i hans försoning på Golgata.
Så många gånger glömmer vi att Jesus fullbordade försoningsverket på korset och att vi
inte behöver eller kan lägga något till detta.

Sef.3:14-17 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,
du dotter Jerusalem! Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen.
Herren, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. På den dagen skall det sägas
till Jerusalem:”Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren, din Gud, bor i dig,
en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas
över dig med jubel.”

Vi får uttrycka vår tacksamhet i sång, bön och kärleksgärningar.

Ps.45:2-3 Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung.
Min tunga är en snabbskrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn,
nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt.

Jesus kom till vår jord för att frälsa och rädda var och en som vill tro och ta emot förlåtelse och frid.

Matt.1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa
sitt folk från deras synder.” 

Hebr.7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Jesus lever idag och han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Han ber för oss!

Sak.2:10 Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig, säger Herren. 

Ta emot Jesus och lita på att han är med dig, en hjälte i ditt hjärta, som kan hjälpa varje dag!

H.V. 5:10 Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen.

Om du vill ta emot Jesus som din Frälsare så kan du be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du har
förtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

One thought on “En hjälte i ditt hjärta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *