Glädjens brev

Ikväll samlades vi igen i Betel, Slussfors för att sjunga, be och läsa Bibeln tillsammans.
Det är en tillgång och styrka att få vara en syskongrupp som stöder varandra.


Vårt bibelstudium handlade om Filipperbrevet.

I Filipperbrevet, som Paulus skrev när han satt i fängelse i Rom, är glädjen i Jesus ett
genomgående tema. Orden ”glädje” och ”var glad” används sexton gånger och titeln ”den Smorde”,
grekiska ”Christos”, nämns femtio gånger, vilket tydligt visar på brevets tema – glädjen i Jesus!

Vi läser ett utvalt stycke i Filipperbrevet kap.4:4-7

1. v.4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er

Fastän Paulus satt i fängelse kunde han skriva ett brev fyllt av glädje.
Hemligheten låg i hans förhållande till Jesus Kristus.
När vi har vårt allt i Honom spelar omständigheterna mindre roll.


Ps.34:6 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.
Ps.30:12 Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
Ps.23:4-5 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Låt alla människor se hur vänliga ni är.
Herren är nära!

2. v.5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 

Paulus brev och Jesu egen undervisning i evangelierna är att Kristuslivet i oss måste visa sig
i praktisk handling, i omsorg om nästan och verklig barmhärtighet.
Annars blir vårt vittnesbörd inför världen som ”tomma tunnor som skramlar”


Kol.3:12-14 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet,
godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra,
om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. 

Mika.6:8 Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig
annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighetoch vandrar i ödmjukhet med din Gud?

Gal.5:6, 13-14 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna,
utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen
får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord:
Du skall älska din nästa som dig själv.

Paulus underströk vårt ansvar inför Herren eftersom vi vet att Han snart kommer!

Luk.12:40-46 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.
”Petrus frågade: ”Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?” 
Herren sade: ”Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över
sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner
göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom
över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart,
och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då skall
den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det,
och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 

Ge inte upp, ge det till Gud

3. v.6  Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse.


Tänk hur lätt vi konstruerar bekymmer, som inte finns och inte kommer heller.
Det bästa är att låta Gud få veta om allt som vi oroar oss för, genom bön med tacksägelse.
Han som vårdar sig om fåglarna och liljorna har omsorg om oss också.


Ps.142:2-3 Jag höjer min röst och ropar till Herren, jag höjer min röst och ber till Herren.
Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd.

1 Tess.5:16-18 Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden.
Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 

4. v.7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar
i Kristus Jesus
.


Vi tror ofta att våra egna prestationer eller felsteg har betydelse för att få äga Guds frid.
Det är inte så! Endast när vi är beroende av Guds nåd genom Jesus Kristus finns hans frid där.

Friden är kopplad till vårt förhållande till Jesus Kristus.

Rom.5:1-2 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 
Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.
Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 

Sammanfattning:
Glädje i Kristus är möjlig, alltid!
Vänlighet/kärlek är en naturlig följd av livet i Kristus!
Leva bekymmerslöst är endast möjligt när vi är överlåta till Kristus!
Verklig frid, oberoende av omständigheter, bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus!

One thought on “Glädjens brev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *