En hjälte i ditt hjärta

Tänk vilken förmån att äga en tro på Jesus Kristus, att finna ro i hans försoning på Golgata.Så många gånger glömmer vi att Jesus fullbordade försoningsverket på korset och att vi inte behöver eller kan lägga något till detta. Sef.3:14-17 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! […]