Påskdagen – uppståndelsen

Vilken glädje, seger och triumf när Jesus uppstod som han sagt! Kvinnorna vid graven,lärjungarna och alla troende sedan dess gläder sig och jublar över detta. Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja,han var död, men se, han lever, halleluja.Dödens portar öppnar han, halleluja,nyckeln ligger i hans hand. Halleluja. […]

Påskafton – graven

Påsklördag idag och vi minns att Jesu kropp låg i graven. Jesus själv gick ned idödsriket och förkunnade sin seger samt tog nycklarna till döden ur dens handsom sedan syndafallet haft dem. 1 Petr.3:18-19, Hebr.2:14.15, Upp.1:17-18 Joh. 19:38-42Josef från Arimatea, som var en Jesu lärjunge i hemlighet, av […]

Långfredag – Golgata

Långfredag idag… vilken speciell dag för Jesus och för oss! Hela himlen och avgrunden var uppmärksam på denna dagens händelser.När Jesus, Guds rena Lamm, gick till Golgata för att ge sitt liv för en hel mänsklighetdå reagerade dessutom hela skapelsen, det blev mörker och jordbävning.Och förlåten i templet […]

Jesu väg till korset

Vår samling på skärtorsdagen hade som tema ”Vägen till korset” för sånger ochbibelord i vår livesändning. Det blev många kända sånger med påskensbudskap samt bibelord om de sista dagarna i påskveckan. Dessa bibelord lästes:Jesaja 53:1-2Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?Som en späd planta sköt […]

Skärtorsdag – Getsemane

Idag är det Skärtorsdag och vi tänker på Jesus och den sista måltidenmed lärjungarna. ”Gör detta till min åminnelse” sa Jesus och delade brödetoch kalken med dem. Sedan gick de tillsammans ut till Getsemane och däröverlät Jesus sig till Faderns vilja helt och fullt.Jesus blev tillfångatagen och förd […]

Minns du påsk-sången

Det blev många fina sånger med påsk-tema som vi sjöng i Aktiviteten, Storumanden här gången. Vi läste också många bibelord som passade till sångerna. https://youtu.be/MLxYjFX31Pw?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=3 Dessa bibelord lästes:Romarbrevet 5:6Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe,när tiden var inne. Romarbrevet 5:7Knappast vill någon dö för en […]

Sång o vittnesbörd

Denna vecka blev det en livesändning då fick vi lyssna till vittnesbörd, duettsång och många kända sånger. Ta del av dem och bli uppmuntrad när du hör om Guds trofasthet i olika livssituationer. Dessa bibelord lästes:Ps 139:5-6Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.En […]

Samling – Hemma hos

Denna vecka hade vi ännu en Hemma hos-samling där vi delade gemenskapenvid fikaborden och även sjöng och läste bibelord.

Idag

När vi samlades i Betel, Slussfors denna vecka sjöng vi och läste bibelordutifrån temat Idag. Varje dag som ges oss är unik och ett tillfälle att bådeta emot och ge ut av Guds kärlek. Dessa bibelord läste vi: Upp 1:8Jag är A och O, säger Herren Gud,han som […]