Sång o vittnesbörd

Denna vecka blev det en livesändning då fick vi lyssna till vittnesbörd, duettsång
och många kända sånger. Ta del av dem och bli uppmuntrad när du hör om
Guds trofasthet i olika livssituationer.

Dessa bibelord lästes:
Ps 139:5-6
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar,
den är så hög att jag ej kan förstå den.

Ps 139:13-14
Du har skapat mina njurar,
du sammanvävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Ps 139:15-16
Benen i min kropp var ej osynliga för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda
innan någon av dem hade kommit

Jeremia 1:4-5
Herrens ord kom till mig. Han sade:”Innan jag formade dig
i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet
helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

Matt 4:18-20
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön,
fick han se två bröder, Simon som kallas
Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön.
De var fiskare.
Han sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er
till människofiskare.”
Genast lämnade de näten och följde honom.

Joh 10:27-28
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem,
och de följer mig. Jag ger dem evigt liv,
och de skall aldrig någonsin gå förlorade,
och ingen skall rycka dem ur min hand.

Joh 12:26
Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig,
och där jag är kommer också min tjänare att vara.
Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

1 Joh 3:1-2
Se, vilken kärlek Fadern har
skänkt oss: att vi får kallas
Guds barn, och det är vi också.
Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt
känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn,
och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat.
Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi
att bli lika honom, ty då får vi
se honom sådan han är.

1 Joh 4:9-10
Så uppenbarades Guds kärlek till oss:
han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom.
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud
utan i att han har älskat oss
och sänt sin Son till försoning för våra synder.

2 Kor 5:14-15
Ty Kristi kärlek driver oss,
eftersom vi är övertygade om
att en har dött i allas ställe,
och därför har alla dött.
Och han dog för alla, för att de som lever
inte längre skall leva för sig själva
utan för honom som har dött
och uppstått för dem.

2 Kor 5:18-19
Allt kommer från Gud, som har försonat oss
med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst.
Ty Gud var i Kristus och försonade världen
med sig själv.
Han tillräknade inte människorna
deras överträdelser, och han har
anförtrott åt oss försoningens ord.

2 Kor 5:20-21
Vi är alltså sändebud för Kristus.
Det är Gud som förmanar genom oss.
Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe
gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *