Minns du påsk-sången

Det blev många fina sånger med påsk-tema som vi sjöng i Aktiviteten, Storuman
den här gången. Vi läste också många bibelord som passade till sångerna.

https://youtu.be/MLxYjFX31Pw?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=3

Dessa bibelord lästes:
Romarbrevet 5:6
Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe,
när tiden var inne.

Romarbrevet 5:7
Knappast vill någon dö för en hederlig människa
kanske vågar någon gå i döden för den som är god.

Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.

2 Korintierbrevet 5:18
Allt kommer från Gud,
som har försonat oss
med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst.

2 Korintierbrevet 5:19
Ty Gud var i Kristus och försonade världen
med sig själv.
Han tillräknade inte människorna
deras överträdelser, och han har
anförtrott åt oss försoningens ord.

2 Korintierbrevet 5:21
Den som inte visste av synd,
honom har Gud i vårt ställe
gjort till synd, för att vi i honom
skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Romarbrevet 5:10
Ty om vi medan vi var Guds fiender
blev försonade med Gud genom hans Sons död,
hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv,
när vi nu är försonade.

2 Korintierbrevet 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus.
Det är Gud som förmanar genom oss.
Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Hebreerbrevet 2:9
Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna,
honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden.
Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Hebreerbrevet 6:19-20
I detta hopp har vi ett tryggt
och säkert själens ankare
som når innanför förlåten,
dit Jesus för vår skull gick in
och öppnade vägen för oss,
när han blev överstepräst
för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebreerbrevet 7:27
Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer,
en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets.
Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv.

Hebreerbrevet 9:12
gick han en gång för alla in i det allra heligaste,
inte med bockars och kalvars blod
utan med sitt eget blod,
och vann en evig återlösning.

Hebreerbrevet 10:10
Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att
Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också
helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Johannes första brev 2:2
Han är försoningen för våra synder,
och inte bara för våra utan också för hela världens.

Johannes första brev 4:10
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud
utan i att han har älskat oss
och sänt sin Son till försoning
för våra synder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *