Musikcafé

Denna vecka medverkade vi i ett musikcafé i Strömsunds kapell. Joy Landin ledde samlingen och talade och vi sjöng tillsammans medmånga som kommit till samlingen.

Allt av nåd

Denna vecka hade vi en hemma hos-samling och sjöng och läste bibelordutifrån tema: Allt av nåd. Det är Guds nåd som räddar och hjälper oss alltid. Vi läste dessa bibelord:Psaltaren 13:6Jag förtröstar på din nåd,mitt hjärta jublar över din frälsning.Jag vill sjunga till Herrens ära,ty han är god […]

Livstältet

Veckans inspelade sångstund hade som tema ”Livstältet”. Vi sjöng sånger och läste många bibelord som talade om hur vårt liv är som ett tält som en dag ska vikas ihop. Dessa bibelord lästes: Hebr 1:10-11Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,och himlarna är dina händers verk. ””De […]

Den levande som ger liv

Så många människor, i alla tider, söker efter något att tro på och hålla fast vid. Man följer politiska, kulturella eller religiösa ledare, men ingen av dem lever förevigt och framför allt kan ingen av dem ge människan evigt liv.Bibeln ger oss svaret: Jesus är Livet och han […]

Marknadssång

Vi har varit i Storuman under marknaden där 28-30/6 och bjudit mångabesökare på sång, musik, fika och goda samtal. Vi har också delat ut böcker, Biblar, tidningar och traktater.På vår marknadsblogg www.marknadsblogg.segertonen.se finns det flera sångklipp från både årets marknad och tidigare marknader.