Mors dag

Många av oss har haft förmånen att växa upp med en mors kärlek och omsorg.Där det varit naturligt att ha tillit och förtroende och känna tacksamhet och trygghet. Tyvärr har det inte varit så/är det inte så för alla. Alltför många växer upp och leveri trasiga förhållanden och […]

Guds kärlek

Veckans livesändning från Betel, Slussfors, med några ur sånggruppen Segertonen, hadetemat: Guds kärlek. Det är det största och förnämsta ämnet eftersom Gud är kärlek.Vi läste bibelord och sjöng sånger om detta tema som också är Bibelns budskap till alla. Bibelorden vi läste var dessa: Joh.3:16 Ty så älskade […]

Pingstdagen

”När pingstdagen var inne kom plötsligt från himlen…” så börjar texten i Apg.2 och där fortsätter vi att läsa om hur den helige Ande kom som svar på Jesu löfte om Hjälparen.De lärjungar som samlats var inga perfekta människor, snarare tvärtom, men de litadepå vad Jesus sagt och […]

Sången man minns

De flesta av oss har minnen omkring en sång som vi hört och kanske sjungit själva.I olika perioder av livet kommer sångtexter och kända melodier i ens tankar.För den som varit med i kristna sammanhang finns det en oändlig skatt av sånger och psalmersom verkligen talar till den […]

Brinnande hjärtan

Jesus lovade sina lärjungar att han skulle sända Hjälparen till dem för att de skulle få kraftoch bli utrustade i sin uppgift att evangelisera och missionera hela världen.Detsamma gäller oss idag. Vi kan få brinnande hjärtan genom den Helige Andes närvaro i våra liv. Dessa bibelord läste vi:Joh.14:16-17 […]

Förbli

I denna tid är det mycket som förändras och inte bara naturen skiftar och ändrar sig utan även människans förhållanden har genomgått en verklig förändring.Många upplever inre stress och krav på förbättringar mm. Då är det tryggt att lyssna på uppmaningarna i Bibeln om att vi kan få […]

Jesus kommer igen

När vi firar Kristi Himmelsfärdsdag är det många kyrkor och enskilda som fokuserar påatt Jesus ska stiga ner på Oljeberget precis som änglarna sa till lärjungarna som såg Jesus lyftas upp i deras åsyn. Detta är också i överensstämmelse med Bibelns löfte. Jesus ska komma i makt och […]

Hemma

Vissa ord har en speciell klang och betydelse för oss. Ordet hemma är ett sådant ord.Vår sångstund denna vecka hade Hemma som tema och vi sjöng många fina sånger ochläste bibelord om Himlen, som ju är vårt mål för livsresan. Bibelorden som vi läste var:Hebr.13:14 Ty här har […]

Det som hör himlen till

I en tid och en värld där det nuvarande och det materiella spelar störst roll är det viktigt att påminna sig om Jesu ord i Joh.3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när […]

Vaktpost

Vem vill vara vaktpost i vår tid?Många vill vara med och bygga torn för att synas men få vill uppföra en mur till beskydd och ännu färre vill vara vaktpost och stå på muren för att varna när fienden närmar sig.Ett exempel är profeten Habackuk när han ropade […]