Brinnande hjärtan

Jesus lovade sina lärjungar att han skulle sända Hjälparen till dem för att de skulle få kraft
och bli utrustade i sin uppgift att evangelisera och missionera hela världen.
Detsamma gäller oss idag. Vi kan få brinnande hjärtan genom den Helige Andes närvaro i våra liv.

Dessa bibelord läste vi:
Joh.14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall
vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.
Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han

förblir hos er och skall vara i er.

Joh.14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt
namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh.15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande,
som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Joh.16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort.
Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

Joh. 16:13-14 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala,
och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Apg.1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall Ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem
och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apg.2:17-18 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud:
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner,
och era gamla män skall ha drömmar.

Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta
av min Ande, och de skall profetera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *