Förbli

I denna tid är det mycket som förändras och inte bara naturen skiftar och ändrar sig
utan även människans förhållanden har genomgått en verklig förändring.
Många upplever inre stress och krav på förbättringar mm.

Då är det tryggt att lyssna på uppmaningarna i Bibeln om att vi kan få ”förbli”.
Guds kärlek till oss blev uppenbarad genom Jesus Kristus. När han dog i vårt ställe
och uppstod banade han väg till himlen för att ge oss evigt liv.

Jesus själv säger: Joh.15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv,
utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
v.9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Ingen av oss kan göra något själva för att få del av frälsningen, det är en gåva från Gud.

Ef.2:8-10 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett,

så att vi skall vandra i dem.

Vi får lita på det Jesus lovar oss och känna vila i hans löften till oss.

Joh.8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom:
”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen,
och sanningen skall göra er fria.”

Luk.21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå

2 Tim.3:14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om.
Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna
som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Hur det än skiftar i världen och våra egna liv så vet vi att Jesus Kristus består
och han är densamme för alltid. Hans kärlek och omsorg om oss förändras inte.

Hebr.1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.
De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.

Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.

One thought on “Förbli

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *